Echipa formativă

        Comunitatea formatorilor este constituită din preoţi aleşi şi bine pregătiţi, cu rolul de a colabora la misiunea delicată a formării sacerdotale. Este necesar să fie formatori destinaţi exclusiv pentru această misiune, ca să se poată dedica în întregime ei; de aceea, este nece­sar ca ei să locuiască în Seminar. Grupul formatorilor nu constituie numai o necesi­tate instituţională, ci este, înainte de toate, o adevărată comunitate educativă, care oferă o mărturie coerentă şi elocventă despre valorile proprii ale slujirii sacerdo­tale (Ratio Fundamentalis 132). Comunitatea formatorilor acţionează în cadrul „comunităţii educative” mai ample şi ţine cont de ea în îndeplinirea misiunii sale. Prin „comunitate educativă” se înţelege ansamblul agenţilor implicaţi în formarea prezbiterală: episcopul, formatorii, profesorii, perso­nalul administrativ, muncitorii, familiile, parohiile, consacraţii, personalul specializat, în afară, desigur, de seminariştii înşişi, deoarece nu va exista un bun aport formativ fără cooperarea lor deplină. Toţi aceştia tre­buie să fie conştienţi de funcţia educativă pe care o au şi de importanţa coerenţei lor de viaţă (Ratio Fundamentalis 139).

 

Director administrativ - Pr. Ciprian Bulai

Director administrativ - Pr. Ciprian Bulai

        Economul, în rezolvarea aspectelor adminis­trative, ocupă un adevărat rol educativ în cadrul comu­nităţii Seminarului. El să fie conştient de incidenţa pe care mediile de viaţă pot să o aibă asupra seminaristului în formare şi despre valoarea reprezentată de o utilizare onestă şi evanghelică a bunurilor materiale, în vederea educării seminariştilor la spiritul de sărăcie sacerdotală (Ratio Fundamentalis 138).

Pr. Ciprian Bulai

S-a născut la 27 octombrie 1978 la Roman (Neamţ). A absolvit Şcoala Generală de 8 clase în anul 1993 la Sagna, Grupul Şcolar de Chi­mie Industrială din Oneşti în anul 1997 şi In­stitutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Io­sif” din Iaşi în anul 2007. A fost sfinţit preot la 24 iunie 2007 la Iaşi de către ep. Petru Gherghel. A activat ca vicar la Frumoasa (1 octombrie 2007 – 31 iulie 2009), Slănic Mol­dova (1 august 2009 – 13 noiembrie 2010), Pildeşti (14 noiem­brie 2010 – 31 ianuarie 2013). Începând cu 1 februarie 2013 a fost numit director economic la Institutul Teologic Romano- Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi.