Lectio divina

Duminica a IV-a din Advent

     I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

     Te rog, Doamne, Tată al luminii să mi-l dăruieşti pe Duhul Sfânt cu harurile sale, pentru ca, înţelegând cuvântul tău, să mă călăuzesc după voinţa ta în viaţă, să înţeleg că mersul lumii trebuie să fie călăuzit de orânduirea ta aducătoare de pace, iar noi, Biserica ta, trebuie să aflăm bucuria de a te sluji în linişte . Amin.

Duminica a II-a din Advent

     I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

     Doamne Isuse, trimite-l pe Duhul Sfânt. Eu ştiu că sunt mic de statură morală, dar dă-mi puterea de a mă ridica puţin de la pământ, împins de dorinţa de a te vedea; asemenea lui Zaheu, trecând pe drumul acestui Advent, să te cunosc şi să ştiu cine eşti tu pentru mine. Doamne Isuse, Învăţătorule bun, trezeşte în inima mea, cu puterea Duhului Sfânt, dorinţa de a înţelege cuvântul tău în care se revelează iubirea mântuitoare a Tatălui. Amin.

Duminica I din Advent

   I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

     O Isuse, la începutul acestui timp de post mă inviți să meditez pentru ca să redescopăr valoarea luptei spirituale și importanța victoriei asupra răului. Duhule Sfinte, „vizitează mințile noastre” deoarece în mintea noastră se înmulțesc multe gânduri care ne fac să rătăcim. Foc al iubirii, purifică simțurile și inima noastră, pentru ca ele să fie docile și disponibile la glasul Cuvântului tău. Fă lumină în noi, pentru ca simțurile noastre, purificate de tine, să fie în stare să dialogheze cu tine.

Duminica Floriilor și a Pătimirii Domnului

     I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

     „Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că îţi dai viaţa pentru mine; îţi mulţumesc, pentru că în pofida trădării mele mori şi îţi verşi sângele, pentru ca să am viaţă veşnică; Dă-mi forţă ca să nu te pierd şi ajută-mă ca în fiecare zi să mă asemăn un pic mai mult cu tine. Isuse, îţi mulţumesc pentru că eşti Învăţătorul meu; Isuse, vreau să fii Domnul; Isuse, te recunosc ca unicul Domn! Amin”.

Duminica Paştelui

     I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

     „Doamne Isuse Cristoase, astăzi lumina ta, izvor de viaţă şi de bucurie, străluceşte în noi! Dă-ne Duhul tău de iubire şi de adevăr, pentru ca asemenea Mariei Magdalena, lui Petru şi lui Ioan, să ştim şi noi să descoperim şi să tâlcuim în lumina Cuvântului semnele vieţii tale divine prezente în lumea noastră şi să le primim în credinţă, ca să trăim mereu în bucuria prezenţei tale lângă noi, chiar şi atunci când totul pare învăluit în întunericul tristeţii şi al răului. Amin”.