Echipa formativă

        Comunitatea formatorilor este constituită din preoţi aleşi şi bine pregătiţi, cu rolul de a colabora la misiunea delicată a formării sacerdotale. Este necesar să fie formatori destinaţi exclusiv pentru această misiune, ca să se poată dedica în întregime ei; de aceea, este nece­sar ca ei să locuiască în Seminar. Grupul formatorilor nu constituie numai o necesi­tate instituţională, ci este, înainte de toate, o adevărată comunitate educativă, care oferă o mărturie coerentă şi elocventă despre valorile proprii ale slujirii sacerdo­tale (Ratio Fundamentalis 132). Comunitatea formatorilor acţionează în cadrul „comunităţii educative” mai ample şi ţine cont de ea în îndeplinirea misiunii sale. Prin „comunitate educativă” se înţelege ansamblul agenţilor implicaţi în formarea prezbiterală: episcopul, formatorii, profesorii, perso­nalul administrativ, muncitorii, familiile, parohiile, consacraţii, personalul specializat, în afară, desigur, de seminariştii înşişi, deoarece nu va exista un bun aport formativ fără cooperarea lor deplină. Toţi aceştia tre­buie să fie conştienţi de funcţia educativă pe care o au şi de importanţa coerenţei lor de viaţă (Ratio Fundamentalis 139).

 

Formatori

        Acolo unde circumstanţele o cer, unul dintre formatori va avea rolul să fie „coordonatorul dimensi­unii umane”. El acţionează în aşa fel încât să se insta­ureze un climat comunitar propice pentru procesul de maturizare umană a seminariştilor, în colaborare cu alte figuri competente (în domeniile psihologic, spor­tiv, medical etc.). Printre formatori, „coordonatorul dimensiunii pas­torale” se ocupă de formarea pastorală, teoretică şi practică. El găseşte locurile potrivite pentru practica pastorală, organizează experienţele de apostolat, în dia­log cu preoţi, călugări şi/sau credincioşi laici (Ratio Fundamentalis 137).