Academia tomistă

În comemorarea sfântului Toma de Aquino, seminariștii anului II au organizat tradiționala Academie Tomistă, prin care i-a fost adus un omagiu Doctorului Angelic pentru vasta sa operă teologică, ce și în prezent își păstrează prospețimea. La acest eveniment, am avut bucuria de a-l avea în mijlocul nostru pe PS emerit Petru Gherghel.

Acest moment a avut ca temă centrală perspectiva tomistă asupra bunătății lui Dumnezeu. Conferința s-a inspirat din întrebările 5 și 6 din Summa Theologiae, iar piesa de teatru s-a axat pe principalele momente ale vieții Sfântului Toma: șederea la Montecassino, întemnițarea la castelul Roccasecca, studiile sale la școala Sfântului Albert cel Mare și activitatea sa de profesor la Paris.

Academia s-a deschis cu intonarea cântecului O Thoma doctor inclyte, iar aceasta s-a împărțit în trei părți. În prima parte, s-a pus în lumină viziunea Teologului de Aquino asupra binelui. Pornind de la afirmația lui Aristotel că „binele este ceea ce toate își doresc”, Doctorul Angelic ajunge la concluzia că binele este finalitatea tuturor ființelor. În a doua parte, s-a pus accentul pe bunătatea lui Dumnezeu și pe afirmația că Dumnezeu este binele suprem. Maestrul afirmă că a fi bun îi aparține lui Dumnezeu, fiind cauză a tuturor lucrurilor, toate îndreptându-se către Dumnezeu. În ultima parte, s-a subliniat faptul că bunătatea lui Dumnezeu este însăși esența sa, deoarece în Dumnezeu esența este aceeași cu existența. Momentul s-a încheiat cu intonarea celebrului imn în cinstea Sfântului Sacrament compus de Maestrul Angelic Adoro te devote.

La finalul academiei, Părintele Rector Ștefan Lupu i-a felicitat pe studenții anului II pentru organizarea și pregătirea academiei. PS Petru a adresat felicitările sale și ne-a încurajat pe toți să urmăm exemplul sfântului Toma, punând în lumină celebrul său dicton: contemplata aliis tradere (a dărui celorlalți ceea ce ai descoperit), iar Părintele Rector a reliefat faptul că Sfântul Toma este un exemplu, învățându-ne dragostea pentru studiu, rugăciune și pentru aproapele.

Mulțumim părintelui Gabriel Hălănduț pentru coordonarea și sfaturile pe care ni le-a dat pentru buna reușită a acestei academii. Mulțumim PS emerit Petru Gherghel pentru că a binevoit să fie în mijlocul nostru, Părintelui Rector Ștefan Lupu, părinților profesori și tuturor colegilor. Sfântul Toma să mijlocească pentru fiecare dragostea pentru cunoașterea lui Dumnezeu prin studiu și rugăciune!

Claudiu Ciasăr