Bacalaureat în teologie la Institutul Teologic Romano-Catolic

Miercuri, 5 iunie 2019, seminariștii din anul VI de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași au susținut examenul de bacalaureat în teologie. Acesta este primul grad academic canonic, necesar în vederea hirotonirii preoțești, și constă în prezentarea unei lucrări scrise și într-un examen sintetic din principalele materii teologice studiate pe parcursul celor șase ani de formare filosofico-teologică.

Comisia de examinare a fost alcătuită din prof. Paolo Merlo (delegat al decanului Facultății de Teologie a Universității Pontificale „Sfântul Ioan din Lateran”, pr. dr. Ștefan Lupu (prefect de studii la Institutul Teologic Romano-Catolic și profesor de teologie dogmatică), pr. dr. Lucian Farcaș (profesor de teologie morală) și pr. dr. Iulian Faraoanu (profesor de exegeză biblică). Acestora li s-au alăturat profesorii care au coordonat lucrările de bacalaureat în teologie ale celor nouă candidați.

Examenul a început la ora 08.30, fiecărui candidat fiindu-i alocată câte jumătate de oră. După o scurtă prezentare a lucrării scrise, candidații au prezentat câte o temă de sinteză din principalele materii teologice studiate și au răspuns la întrebările comisiei. Toți candidații au trecut cu bine de acest examen, dovedind că au asimilat corespunzător știința teologică necesară exercitării sfintei Preoții. La sfârșit, prof. Paolo Merlo a citit calificativele cu care fiecare candidat a absolvit Institutul Teologic și i-a felicitat în numele Facultății de Teologie a Universității din Lateran, la care Institutul nostru este afiliat și care conferă și recunoașterea canonică a studiilor de filosofie și teologie predate în Institut.

Acest moment al examenului de bacalaureat în teologie este o frumoasă concluzie a anilor de formare umană, intelectuală, spirituală și pastorală din Seminar, care deschide spre angajamentul viitor în slujirea autentică și rodnică a poporului lui Dumnezeu.

Felicitări tuturor absolvenților!

Ciprian Fechetă