Cursuri de formare permanentă pentru preoţi - 2019

Cursuri de formare permanentă pentru preoţi - 2019

     În perioada 10-12 septembrie 2019 a avut loc la Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iaşi întâlnirea primei serii de preoţi din Dieceza de Iaşi pentru cursurile de formare permanentă, care anul acesta a avut ca temă "Bunurile bisericeşti şi administrarea lor". A participat la conferinţe şi a moderat dezbaterile E.S. Mons. Aurel Percă, Episcop auxiliar de Iaşi. Au fost prezenţi aproximativ 90 de preoţi.

     Prima conferinţă a fost prezentată de pr. Mihai Pătraşcu, profesor de drept canonic la Seminarul din Iaşi, şi a avut ca titlu: "Norme canonice privind administrarea bunurilor bisericeşti". În cadrul acesteia s-a evidenţiat importanţa unui vademecum cât priveşte gestionarea bunurilor care revin Bisericii. De asemenea, s-a vorbit despre necesitatea ca fiecare parohie să aibă un consiliu parohial pastoral şi unul economic care să dezbată modalităţile eficiente de utilizare a bunurilor imobile, a terenurilor sau a veniturilor dintre parohie. Deşi consiliul are un rol consultativ, importanţa lui nu trebuie subestimată pentru nicio comunitate parohială. Administrarea bunurilor este ordinară şi priveşte cheltuielile curente, colectele sau taxele stolare, şi extraordinară. În cazul acesteia din urmă este nevoie de aprobarea ordinariului locului, adică a episcopului în cazul Diecezei de Iaşi, atunci când se intenţionează înstrăinarea sau darea în folosinţă a unor bunuri imobile, angajarea de personal în activităţile parohiale sau achiziţionarea de terenuri gestionarea unor obiecte de patrimoniu parohial cu valoare mare.

     A doua conferinţă a tratat despre "Aspecte morale în administrarea bunurilor bisericeşti". Pr. Lucian Farcaş, profesor de teologie morală la acelaşi institut, a subliniat caracterul moral al actului administrativ întreprins de paroh sau de administratorul parohial. Bunurile parohiale, de orice natură ar fi ele, nu sunt bunurile personale ale parohului, iar el nu devine proprietarul lor. Nu atât abilităţi administrative sau de gestiune i se cer preotului, cât mai ales un simţ de responsabilitate cu privire finalitatea comunitară a bunurilor care circumscriu capitalul material şi spiritual al unei parohii.

     "Precizări referitoare la normele SSM şi ISU" a fost subiectul celei de-a treia conferinţe pentru ziua de 10 septembrie, prezentată de domnul Mugurel Greculeac. Orice biserică, fiind o unitate publică, trebuie dotată cu sisteme actuale de securitate care să prevină orice fel de incident sau pericol în stare să afecteze siguranţa sau, mai grav, să cauzeze moartea persoanelor. Aici s-au adus lămuriri cu privire la instruirea personalului angajat, protecţia muncii, mijloacele de prevenire a incendiilor sau a altor disfuncţionalităţi prin verificarea instalaţiilor de orice natură. De asemenea, s-a discutat şi de penalităţile şi sancţiunile care se aplică în cazul neglijării indicaţiilor venite de la SSM şi ISU.

     A două zi de conferinţe a adus în atenţia preoţilor participanţi trei teme cu caracter teologico-pastoral: "Prevederi canonico-pastorale relativ la sacramentul Căsătoriei", "Norme canonice privind protecţia copiilor şi a persoanelor vulnerabile", prezentate de Mons. Benone Farcaş, rector la Seminarul din Iaşi şi profesor de drept canonic, şi "Avariţia", conferinţă pregătită de pr. Cristinel Fodor, profesor de spiritualitate, şi prezentată de pr. Ionuţ Imbrişcă. Părintele rector a trasat liniile doctrinare cu privire la sacramentul Căsătoriei: proprietăţi, condiţii, impedimente, dispense, forme de celebrare. În a doua conferinţă a vorbit despre maxima atenţie care trebuie să se acorde în acest timp caracterizat de scandaluri în Biserică, comportamentului faţă de copii sau persoane la vârstă minoră în cadrul activităţilor pastorale. Pedofilia, abuzul sau violenţa de orice natură sunt păcate foarte grave cu efecte devastatoare. În acest sens, Conferinţa Episcopilor din România a emis un ghid cu privire la normele care privesc disciplina şi prevenirea unor asemenea păcate în rândul persoanelor consacrate şi a tuturor persoanelor angajate în activităţi bisericeşti. În cea de-a treia conferinţă, "Avariţia", s-a accentuat atitudinea pe care trebuie să o aibă orice preot vizavi de bunurile trecătoare. Sobrietatea, simplitatea, distanţarea faţă de patima posesivităţii pot fi vizibile în toate sferele de viaţă ale preotului: activitate administrativă, vestimentaţie, folosirea timpului etc.

     Ultima zi de conferinţe, 12 septembrie, a fost dedicată discuţiilor în jurul problemelor juridice şi contabile ale parohiei. Au conferenţiat: doamna avocat Mihaela Ciobanu pe tema "Aspecte juridice în administrarea parohiei", şi doamna expert contabil Giovana Amartinesei, a cărei conferinţă s-a intitulat "Aspecte privind contabilitatea în parohie şi cunoaşterea-respectarea legislaţiei specifice". Au fost făcute precizări cu privire valoarea actelor emise de parohie, importanţa consultanţei de specialitate, achiziţionarea sau înstrăinarea de bunuri imobile, administrarea cimitirelor. De asemenea, s-a vorbit despre transparenţa financiară cât priveşte veniturile, contabilizarea lor permanentă.

     Discuţiile între preoţi, întrebările adresate conferenţiarilor, lămuririle aduse de E.S. Mons. Aurel Percă în diverse probleme economice şi juridice, precizările făcute la sesizările diverselor situaţii din câmpul pastoral au adus lumină şi claritate. Preotul, după cum reiese din natura tematicilor discutate, nu este numai predicatorul strict al evangheliei, şi nici numai îndrumătorul spiritual al oamenilor. Competenţele lui se extind şi asupra unor domenii lipsite de caracter evident teologic, dar care demonstrează înţelepciunea lui de a conduce poporul lui Dumnezeu şi de a gospodări cât mai bine cele ce ţine de biserică, în moduri care poate să slujească drept exemplu pentru ceilalţi.

Pr. Cristian Diac