A doua sesiune de admitere la Seminarul Mare Diecezan din Iaşi (6-8 septembrie 2021)

Seminarul Mare Diecezan "Sfântul Iosif" din Iaşi îşi deschide pentru a doua oară, anul acesta, porţile pentru a primi tineri dornici să înceapă un itinerar de formare la sfânta Preoţie.

Dragi tineri,

Urmând exemplul lui Isus Bunul Păstor, preotul diecezan este chemat să fie un om al milostivirii şi al compasiunii, apropiat de popor şi slujitor al tuturor. Cu aceste cuvinte descrie Papa Francisc misiunea şi identitatea preotului.

De-a lungul timpului, chemarea Bunului Păstor a răsunat în sufletele oamenilor şi mulţi au răspuns cu generozitate la invitaţia de a-l urma. Îi mulţumim Bunului Păstor că în continuare cheamă tineri care să-l urmeze pe calea slujirii preoţeşti. Iniţiativa este a lui, a lui Dumnezeu. Omul este cel care răspunde şi primeşte darul chemării la dăruirea de sine întru sfânta Preoţie.

Dacă simţiţi şi voi o sămânţă a chemării în sufletele voastre, nu ezitaţi să îi spuneţi "Da" lui Isus care a privit la voi şi v-a îndrăgit. Privirea lui Isus nu judecă, nu condamnă, ci invită la a împărtăşi milostivirea sa. Privirea lui Isus i-a interpelat şi chemat pe apostoli şi pe urmaşii lor, pe sfinţii Bisericii de-a lungul secolelor, pe preoţii pe care îi cunoaşteţi şi care v-au oferit sacramentele. Isus i-a privit, i-a îndrăgit şi i-a atras la sine. Dacă doriţi şi voi să cunoaşteţi mai mult despre misterul acestei priviri şi chemări din partea lui Isus, puteţi începe un drum de formare pentru slujirea preoţească în Seminarul Mare Diecezan din Iaşi. Spuneţi "Da" lui Isus.

Le mulţumim tuturor persoanelor laice, familiilor, comunităţilor parohiale şi preoţilor care se îngrijesc de creşterea vocaţiilor la slujirea preoţească şi care sprijină Seminarul nostru.

Rector,
Pr. dr. Ştefan Lupu

Iată câteva detalii:

În perioada 6-7 septembrie 2021 va avea loc înscrierea la Seminar. Aceasta se va putea face telefonic sau printr-un e-mail trimis pe adresa secretariatului Seminarului.

Miercuri, 8 septembrie 2021 va avea loc un colocviu vocaţional pe care fiecare candidat îl va susţine în faţa unei comisii alcătuite din corpul formativ la Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iaşi, începând cu ora 12.00.

După susţinerea colocviului vocaţional, cei care au fost admişi, se vor înscrie la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din cadrul Universităţii "Al. I. Cuza" din Iaşi, întrucât pregătirea intelectuală a seminariştilor are loc în cadrul acestei Instituţii de învăţământ.

*** Pentru colocviul vocaţional, candidaţii vor trebui să pregătească tematicile prezente în Catehismul Bisericii Catolice pentru tineri - YOUCAT, Editura "Sapientia", Iaşi, 2012.

Acte necesare la înscriere:
- Diploma (sau adeverinţă) de bacalaureat;
- Foaie matricolă a anilor de liceu;
- Adeverinţă medicală tip;
- Certificatul de naştere şi o copie după certificatul de naştere;
- Certificat de căsătorie religioasă a părinţilor;
- Certificatul de botez şi de mir;
- Scrisoare de caracterizare din partea parohului (trebuie prezentată la colocviul vocaţional);
- Scrisoare de caracterizare din partea superiorului (dacă provine de la alte Seminarii)
- Cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii);
- Patru fotografii (tip buletin);
- Copie după Cartea de identitate;
- Dosar plic.

Contact:
- e-mail: secretaritrc@gmail.com (www.itrciasi.ro)
- persoana de contact pentru înscriere: Pr. Gabriel-Iulian Robu (0754299547); pr. Alexandru Roca (0767666911).