Examen de Bacalaureat în teologie la Institutul Teologic „Sfântul Iosif”

Examen de Bacalaureat în teologie la Institutul Teologic „Sfântul Iosif”

Miercuri, 6 iunie, studenții din anul VI ai Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași, au susținut examenul de Bacalaureat în teologie. Acest examen este numit pe drept cuvânt și „al maturității”, întrucât, după mai mulți ani de formare intelectuală intensă în seminar, el reprezintă pentru studenții care îl susțin o încununare a studiilor lor. De asemenea, odată trecută această probă, se consideră că absolvenții sunt pregătiți să își înceapă misiunea pastorală în mijlocul poporului lui Dumnezeu.

Anul acesta, examenul a fost susținut în prezența unei comisii de examinare formată din mai mulți membri: pr. dr. Riccardo Ferri, profesor de teologie dogmatică și reprezentat din partea Universităţii din Lateran, universitate la care este afiliat şi Seminarul nostru; pr. dr. Ștefan Lupu, profesor de teologie dogmatică; pr. dr. Lucian Farcaș, profesor de teologie morală; pr. dr. Iulian Faraoanu, profesor de exegeză. Aceleiași comisii s-au adăugat pe rând şi părinţii profesori care au coordonat lucrările finale ale candidaților la acest examen.

Examenul propriu-zis – aproximativ jumătate de oră pentru fiecare candidat – a avut trei părți: pentru început studentul și-a prezentat pe scurt lucrarea pe care a pregătit-o (motivațiile care l-au determinat să aleagă respectiva temă, metoda folosită, structura lucrării și concluziile la care a ajuns); a urmat apoi expunerea cât mai detaliată a unuia dintre cele două subiecte extrase cu o oră înainte de a intra în sala de examinare (aceste subiecte reprezintă practic marile teme pe care studenții le-au abordat din diferite perspective – biblică, dogmatică, morală, istorică etc. – pe parcursul anilor de formare); iar la final, au urmat câteva întrebări din partea membrilor comisiei adresate candidatului pe marginea celor prezentate.

După ce toate emoțiile au fost îndepărtate și ultimul din cei 15 candidați a fost examinat, într-un cadru solemn, președintele comisiei, pr. dr. Riccardo Ferri, în numele Universităţii Pontificale din Lateranşi al Institutului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iaşi, a făcut cunoscut absolvenților calificativul pe care l-au obţinut cu ocazia acestui examen.

Tot în cadrul acestei ultime întâlniri, pr. Riccardo a ținut să sublinieze ce înseamnă de fapt acest examen și ce presupune el pentru un viitor preot. A menționat printre altele că, odată cu acest examen, nu înseamnă că „studentul trebuie să uite de cărți”, că „nu mai are nevoie de formare”, ci, din contră, examenul ar trebui să fie o modalitate de conștientizare mai mare a faptului că mereu un preot va trebui să fie gata să ofere un răspuns la multiplele provocări ale societății. Cunoștințele care se acumulează pe parcursul anilor de formare reprezintă un „bagaj” prețios cu care absolventul plecă în lumea largă, bagaj ce trebuie mereu adus la zi, îmbunătățit și oferit mai departe. Așadar, examenul de bacalaureat nu reprezintă doar o încununare a studiilor, ci, am putea spune, că reprezintă o etapă din formarea permanentă a fiecărui cleric.

Pr. Diac. Turbuc Laurențiu