Litania pentru vocații

Litania pentru vocații

Doamne, miluiește-ne,

Cristoase, miluiește-ne,

Doamne, miluiește-ne,

Cristoase, auzi-ne,

Cristoase, asculta-ne,

Tată din cer, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi.

Fiule, Răscumpărătorul lumii, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi.

Duhule Sfânt, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi.

Sfântă Treime, un singur Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.

Sfântă Marie, roagă-te pentru noi! *

Sfântă Născătoare de Dumnezeu, *

Sfântă Fecioară a fecioarelor, *

Sfinte Mihail Arhanghelul, *

Sfinte Gabriel, mesagerul planului divin al lui Dumnezeu, *

Sfinte Rafael, însoțitor de drum, *

Toți sfinții îngeri și arhangheli, rugați-vă pentru noi!

Sfinte Petru, *

Sfinte Paul, *

Sfinte Andrei, *

Sfinte Iacob, *

Sfinte Ioan, *

Sfinte Matei, *

Sfinte Filip, *

Sfinte Bartolomeu, *

Sfinte Toma, *

Sfinte Iacob al lui Alfeu, *

Sfinte Iuda Tadeu, *

Sfinte Simon, *

Sfinte Matia, *

Sfinte Marcu, *

Sfinte Luca, *

Sfinte Iosif, protectorul sfintei Biserici, *

Sfinte Ioan Maria Vianney, patronul preoților, *

Sfinte Alois Gonzaga, patronul tinerilor, *

Sfinte Alfons Maria de Liguori, patronul vocațiilor, *

Sfinte Carol Borromeu, patronul seminariștilor, *

Sfinte Tarciziu, patronul ministranților, *

Sfânta Maria Goretti, patroana adolescenților, *

Fericite Carlo Acutis, ocrotitor al tineretului, *

Fericită Veronica Antal, *

Fericite Anton Durcovici, *

Fericite Vladimir Ghica, *

Fericite Ieremia Valahul, *

Toți sfinții și sfintele lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi!

Prin milostivirea ta, trimite, Doamne, lucrători în secerișul tău! **

Prin bunătatea ta, **

Pentru rugăciunile aprinse și sacrificiile poporului tău, **

Pentru celebrarea jertfei euharistice, **

Prin intermediul tuturor îngerilor și al sfinților, **

Pentru sfințirea familiei, **

Pentru părinții generoși care se deschid față de viață, **

Pentru preoții și persoanele consacrate care luptă pentru sfințenie, **

Pentru dorința noastră de fidelitate față de propria credință, **

Pentru ca tinerii să caute să trăiască adevărul în Cristos, Doamne, stăpânul viei, ascultă-ne! ***

Pentru ca tinerii să caute voința lui Dumnezeu în viețile lor, ***

Pentru ca tinerii să asculte chemarea lui Dumnezeu de a-și încredința propria viață în slujba Bisericii, ***

Pentru ca toți preoții și persoanele consacrate să fie reînnoiți de Duhul Sfânt pentru noua evanghelizare, ***

Pentru ca episcopii să se simtă întăriți în misiunea lor de păstori ai Bisericii, ***

Pentru ca întotdeauna să ne rugăm și să promovăm vocațiile, ***

Pentru ca cei care se simt chemați la Sfânta Preoție și la viața consacrată să răspundă cu generozitate, ***

Pentru cei care urmează să primească slujirea de lectori și acoliți să fie întăriți de Duhul Sfânt în drumul către Sfânta Preoție, ***

Ca să luminezi pe Sfântul Părinte, pe episcopi şi pe preoţi, te rugăm, ascultă-ne! ****

Ca să reînnoieşti în Biserica ta credinţa, speranţa şi iubirea, ****

Ca să întăreşti Biserica ta în încercări şi în timpuri grele, ****

Ca să binevoieşti a da tuturor popoarelor lumii pace şi libertate, ****

Ca să binevoieşti a umple sufletele noastre de dragoste şi milă, ****

Ca să binecuvântezi pe toţi aceia care ne fac bine, ****

Ca să binevoieşti a ne da harul să rămânem credincioşi în slujirea ta, ****

Ca să binevoieşti a ne da harul să fim pregătiţi la venirea ta, ****

Ca să binevoieşti a da odihnă veşnică tuturor credincioşilor răposaţi, ****

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, iartă-ne, Doamne!

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, ascultă-ne, Doamne!

Mielul lui Dumnezeu, care iei asupra ta păcatele lumii, miluieşte-ne pe noi!

C. Secerișul este mare, lucrătorii sunt puțini.

T. Trimite, Doamne, lucrători în secerișul tău.

Să ne rugăm:

Isuse, bunule Păstor, tu ne chemi să ne folosim fiecare darurile primite pentru a întări Trupul tău mistic. Vrem să te urmăm acolo unde tu vrei să îndrepți pașii noștri. Te rugăm, trimite lucrători în secerișul tău pentru ca evanghelia să fie vestită, săracii să fie slujiți cu iubire, cei bolnavi să fie alinați iar poporul tău să fie întărit prin sfintele sacramente. Fă-ne docili pentru ca să-l lăsăm pe Duhul Sfânt să acționeze în noi. Tu care viețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Amin