Pr. Iosif Antili, doctor în Teologie biblică

Marți, 3 decembrie 2019, la Universitatea Pontificală Urbaniana din Roma, pr. Iosif Antili și-a apărat teza de doctorat în Teologie biblică, cu titlul „Come segno e simbolo. Una lettura diacronica dei racconti di azioni simboliche di Geremia”. Moderatorul tezei a fost Prof. Giovanni Rizzi, iar relatori, Prof. Pierfrancesco Cocco și Prof. Benedetta Rossi. Actul academic al apărării publice s-a desfășurat în sala Newman, începând cu ora 11.00. Au fost prezenți și PS Aurel Percă, numit Arhiepiscop al Arhidiecezei de București, rude și prieteni ai părintelui Iosif, preoți din țară, preoți care activează sau studiază la Roma, persoane consacrate și credincioși laici.

În prima parte a dizertației, pr. Iosif a prezentat conținutul, metodologia și structura tezei. S-a subliniat că această lucrare tratează despre o temă deloc neînsemnată pentru profetismul biblic: relatările acțiunilor simbolice profetice. Cartea profetului Ieremia numără șapte texte apartenente la această tipologie literară. Cele șapte relatări sunt distribuite în cele trei secțiuni ale cărții. Prima parte (Ier 1-25) conține trei relatări: brâul nefolositor (13,1-11), viața profetului ca semn (16,1-9), vasul spart (19,1-2a.10-11a). A doua parte a cărții (Ier 26-45) conține tot trei relatări: jugul pe grumazul profetului (27,2-3.11), cumpărarea câmpului (32,6b-15), pietrele îngropate la Tafni (43,8-13). A treia parte a cărții (Ier 46-51) conține doar o relatare de acest gen: sulul aruncat în Eufrat (51,59-64).

Candidatul a ales să aprofundeze cele șapte relatări dintr-o perspectivă diacronică. S-au indicat diferitele etape prin care au trecut textele, de la prima elaborare până la forma prezentă în textul masoretic. Confruntarea dintre cele două revizuiri (textul masoretic și Septuaginta) este fundamentală pentru reconstruirea parcursului probabil al acestor texte. S-a menționat că metoda diacronică presupune și faptul de a păși pe un teren foarte alunecos. Pentru a aprecia parcursul literar și teologic al textelor examinate s-a procedat la confruntarea sistematică a diferitelor ipoteze. În acest parcurs cuvântul de ordine a fost precauția, prudența. Rezultatele au în mare parte un caracter ipotetic.

S-a evidențiat că Ier, dintre cărțile Vechiului Testament, este una dintre operele cele mai complexe și dificile din punct de vedere exegetic, de aceea, din anumite puncte de vedere, pare justificată afirmația lui R. Carroll: „cititorul care nu este contrariat de lectura Cărții lui Ieremia de fapt nu a înțeles-o”.

Originalitatea acestei lucrării doctorale se poate observa în sinteza din capitolul al patrulea, unde se prezintă cadrul general al intervențiilor redacționale și o evaluare ce privește aportul lor pentru lectura acțiunilor profetice din Ieremia. Un al aspect de originalitate este constituit de lectura celor șapte relatări din punctul de vedere al funcționalității literare și teologice în cadrul Cărții profetului Ieremia.

Au fost indicate șase rezultate mai deosebite ale acestei teze doctorale. Amintim câteva dintre ele. Rezultatul cel mai remarcabil și care constituie partea centrală a dizertației este evaluarea aportului redacțional pentru lectura exegetică-teologică a relatărilor.

Un alt rezultat semnificativ al acestei cercetări îl constituie identificarea mesajului cuprinzător al celor șapte relatări. Această familie de texte se constituie aproape ca un „un izvor” în care găsim în miniatură întregul orizont exegetic și teologic al Cărții profetului Ieremia.

O altă contribuție este sinteza teologică în perspectivă diacronică realizată în capitolul al patrulea. Cele șapte relatări reprezintă înainte de toate texte sacre care reflectă o experiență religioasă puternică trăită de poporul evreu în timpul crizei babilonene și în perioada succesivă.

O altă contribuție o constituie reflecția despre simbol. Aprofundarea acestui subiect a facilitat intrarea într-un univers fascinant compus din obiecte folosite în acțiuni care au loc în conformitate cu o logică comunicativă extraordinară. Nu doar acțiunile, ci viața însăși a profetului dobândește o valență simbolică. Ca mijloc literar și teologic, simbolul interacționează cu receptivitatea estetică și cu sensibilitatea noastră religioasă.

Au urmat întrebările din partea comisiei, la care pr. Iosif a răspuns foarte competent. Din răspunsuri au ieșit în evidență claritatea și profunzimea cunoașterii la care a ajuns candidatul după ani de studiu. S-au putut remarca eleganța și cursivitatea logică a discursului. De aceea, evaluarea făcută de comisia de profesori a fost foarte pozitivă. Moderatorul tezei a ținut să menționeze că, citind textul tezei în diferitele etape ale elaborării sale, și-a putut actualiza anumite cunoștințe legate de Cartea profetului Ieremia. Toți cei trei profesori au lăudat finețea argumentării și acuratețea stilului.

Comisia s-a retras pentru un scurt moment de consultare și apoi s-a întors în sală. Toți au rămas în picioare. Profesorul moderator a dat citire actului în limba latină prin care se atesta că teza de doctorat a trecut de proba apărării publice, iar candidatul a fost proclamat doctor al Universității Pontificale Urbane.

După aplauzele energice ale auditoriului, pr. Iosif și-a exprimat recunoștința față de comisia de profesori, față de dieceza de Iași, față de PS Aurel Percă, cel care mulți ani la rând s-a ocupat de preoții studenți la Roma. Familiei și tuturor celor prezenți le-a fost adresat un cuvânt de gratitudine pentru apropierea și prietenia lor.

Felicitări noului doctor în teologie!

 

Pr. Iulian Robu