Susținerea Bacalaureatului în teologie la Institutul Teologic Romano-Catolic

Miercuri, 7 iunie 2023, seminariștii din anul VI de la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Iosif” din Iași au susținut examenul de bacalaureat în teologie. Acesta este primul grad academic canonic, ce constă în prezentarea unei lucrări scrise și într-un examen sintetic din principalele materii teologice studiate pe parcursul celor șase ani de formare filosofico-teologică.

Comisia de examinare a fost alcătuită din prof. Paolo Merlo (în calitate de delegat al decanului Facultății de Teologie a Universității Pontificale „Sfântul Ioan din Lateran”), pr. dr. Iulian Robu (prefect de studii și profesor de teologie fundamentală și Limba latină), pr. dr. Lucian Farcaș (profesor de teologie morală), pr. dr. Lucian Păuleț (profesor de teologie dogmatică) și pr. dr. Iosif Antili (profesor de exegeză biblică). Acestora li s-au alăturat profesorii care au coordonat lucrările de bacalaureat în teologie ale celor nouă candidați.

Domnul profesor Paolo Merlo a obţinut un doctorat în teologie la Universitatea Pontificală din Lateran (1997) şi un doctorat în Orientul Apropiat Antic la Universitatea din Napoli „L'Orientale” (2013). A fost profesor lector la Universitatea Pontificală din Lateran din 2001: 2001-2012 pentru cursul de ebraică biblică; 2009-2012 pentru cursul de Introducere în Sfânta Scriptură și din 2013 până astăzi pentru cursurile de exegeză din Vechiul Testament. De asemenea, este lector invitat la Institutul Biblic Pontifical din Roma. Domeniile sale de cercetare predominante sunt Vechiul Testament și documentarea epigrafică a culturilor siro-palestiniene din epoca preclasică.

Examenul a început la ora 09.00, fiecărui candidat fiindu-i alocată câte jumătate de oră. După o scurtă prezentare a lucrării scrise, candidații au prezentat câte o temă de sinteză din principalele materii teologice studiate și au răspuns la întrebările comisiei. Toți candidații au trecut cu bine de acest examen, dovedind că au asimilat corespunzător știința teologică necesară exercitării sfintei Preoții. Pe urmă, prefectul de studii a citit calificativele cu care fiecare candidat a absolvit Institutul Teologic și i-a felicitat în numele Facultății de Teologie a Universității din Lateran, la care Institutul nostru este afiliat și care conferă și recunoașterea canonică a studiilor de filosofie și teologie predate în Institut.

Acest moment al examenului de bacalaureat în teologie este o frumoasă concluzie a anilor de formare umană, intelectuală, spirituală și pastorală din Seminar, care deschide spre angajamentul viitor în slujirea autentică și rodnică a poporului lui Dumnezeu.

Felicitări tuturor absolvenților!

Marius Gherghel

  

***Temele tezelor susținute de studenții anului VI:

- Bârlescu Anton, Moartea și îngroparea lui Isus în Evanghelia după sfântul Luca (Lc 23,44-56)

- Beșleagă Petru Cătălin, Străpuns pentru nelegiuirile noastre. O perspectivă istorico-exegetică asupra crucificării și morții lui Isus în Ioan 19:16-37

- Bortă Adrian Alexandru, Sacramentul Penitenței. Celebrantul acestui sacrament și facultățile sale în Codul de drept canonic din 1983

- Cojocar Ionel Gabriel, Ecclesiologia comuniunii: Congar, Möhler, Journet

- Burcă Iustin, Abuzul sexual asupra minorilor comis de clerici

- Hușanu Ovidiu Ionuț, Misiunea evanghelizatoare a preotului în sacramentul reconcilierii

- Blaj Andrei, Fenomenul secularizării în spațiul bisericesc local

- Fechetă Ciprian, Psalmul 68(67). O perspectivă istorico-critică

- Budău Ionuț Laurențiu, Contribuția gândirii Sfântului Ioan Gură de Aur în trăirea sacramentului preoției