Echipa formativă

        Comunitatea formatorilor este constituită din preoţi aleşi şi bine pregătiţi, cu rolul de a colabora la misiunea delicată a formării sacerdotale. Este necesar să fie formatori destinaţi exclusiv pentru această misiune, ca să se poată dedica în întregime ei; de aceea, este nece­sar ca ei să locuiască în Seminar. Grupul formatorilor nu constituie numai o necesi­tate instituţională, ci este, înainte de toate, o adevărată comunitate educativă, care oferă o mărturie coerentă şi elocventă despre valorile proprii ale slujirii sacerdo­tale (Ratio Fundamentalis 132). Comunitatea formatorilor acţionează în cadrul „comunităţii educative” mai ample şi ţine cont de ea în îndeplinirea misiunii sale. Prin „comunitate educativă” se înţelege ansamblul agenţilor implicaţi în formarea prezbiterală: episcopul, formatorii, profesorii, perso­nalul administrativ, muncitorii, familiile, parohiile, consacraţii, personalul specializat, în afară, desigur, de seminariştii înşişi, deoarece nu va exista un bun aport formativ fără cooperarea lor deplină. Toţi aceştia tre­buie să fie conştienţi de funcţia educativă pe care o au şi de importanţa coerenţei lor de viaţă (Ratio Fundamentalis 139).

 

E.S. Mons. Iosif Păuleț

Episcop de Iași

        Primul responsabil al admiterii în Seminar şi al formării la Preoţie este episcopul. Această respon­sabilitate se exprimă în alegerea rectorului şi a mem­brilor comunităţii formatorilor, în elaborarea şi în aprobarea statutelor, a proiectului educativ şi a regu­lamentului Seminarului. Episcopul diecezan să viziteze deseori personal Semi­narul, să vegheze asupra formării seminariştilor, precum şi asupra instruirii filosofice şi teologice care are loc aici şi să se informeze despre vocaţia, caracterul, evlavia şi progresul seminariştilor, mai ales în vederea conferirii hirotonirilor sacre.
        Episcopul să menţină cu responsabilii Seminarului con­tacte personale frecvente, în semn de încredere, pentru a-i anima în lucrarea lor şi a face în aşa fel încât între ei să domnească un spirit de deplină armonie, de comuniune şi de colaborare (Ratio Fundamentalis 128).


Date biografice:
    S-a născut la 17 octombrie 1954, în localitatea Tămăşeni, judeţul Neamţ. A absolvit Şcoala Generală de 8 clase în anul 1969 la Tămăşeni, Şcoala de Cantori în anul 1973 la Iaşi şi Institutul Teologic Romano-Catolic "Sfântul Iosif" din Iaşi în anul 1979. A fost hirotonit preot la 29 iunie 1979, la catedrala "Adormirea Maicii Domnului" din Iaşi, de către E.S. Mons. Jakab Antal, episcop auxiliar de Alba Iulia. A activat ca vicar la Oţeleni (1 august 1979 - 1 octombrie 1980), Pildeşti (1 octombrie 1980 - 6 decembrie 1982), Iugani (6 decembrie 1982 - 13 decembrie 1982) şi Roman (13 decembrie 1982 - 1 august 1983), paroh la Schineni (1 august 1983 - 1 martie 1987) şi Cireşoaia (1 martie 1987 - 1 septembrie 1991), director spiritual la Seminarul Mare din Iaşi (1 septembrie 1991 - 1 septembrie 1994), director spiritual la Seminarul Mic din Bacău (1 septembrie 1994 - 1 martie 1996), paroh la Oneşti (1 martie 1996 - 31 august 2010), decan al Decanatului de Trotuş (28 martie 1996 - 31 august 2010), paroh la Suceava (1 septembrie 2010 - 5 august 2019) şi decan al Decanatului de Bucovina (1 octombrie 2010 - 5 august 2019); ca decan a făcut parte şi din componenţa Consiliului Prezbiteral, fiind membru de drept, dar şi din cea a Consiliului Consultanţilor din Dieceza de Iaşi. La 6 iulie 2019, papa Francisc l-a ales şi l-a numit pe Mons. Iosif Păuleţ episcop de Iaşi. Hirotonirea episcopală a fost oficiată în Catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină" din Iaşi, la 6 august 2019, de către E.S. Mons. Petru Gherghel, Episcop emerit de Iași, co-consacratori fiind E.S. Mons. Ioan Robu, Arhiepiscop și Mitropolit de București, şi E.S. Mons. Aurel Percă, Episcop Auxiliar de Iași.