Echipa formativă

        Comunitatea formatorilor este constituită din preoţi aleşi şi bine pregătiţi, cu rolul de a colabora la misiunea delicată a formării sacerdotale. Este necesar să fie formatori destinaţi exclusiv pentru această misiune, ca să se poată dedica în întregime ei; de aceea, este nece­sar ca ei să locuiască în Seminar. Grupul formatorilor nu constituie numai o necesi­tate instituţională, ci este, înainte de toate, o adevărată comunitate educativă, care oferă o mărturie coerentă şi elocventă despre valorile proprii ale slujirii sacerdo­tale (Ratio Fundamentalis 132). Comunitatea formatorilor acţionează în cadrul „comunităţii educative” mai ample şi ţine cont de ea în îndeplinirea misiunii sale. Prin „comunitate educativă” se înţelege ansamblul agenţilor implicaţi în formarea prezbiterală: episcopul, formatorii, profesorii, perso­nalul administrativ, muncitorii, familiile, parohiile, consacraţii, personalul specializat, în afară, desigur, de seminariştii înşişi, deoarece nu va exista un bun aport formativ fără cooperarea lor deplină. Toţi aceştia tre­buie să fie conştienţi de funcţia educativă pe care o au şi de importanţa coerenţei lor de viaţă (Ratio Fundamentalis 139).

 

Pr. dr. Iulian Gabriel Robu

Pr. dr. Iulian Gabriel Robu

        Când organizarea cursurilor de studiu este gestio­nată de Seminar, unul dintre formatori va fi „coordo­nator al dimensiunii intelectuale”. El este chemat să proiecteze planul de studii aprobat de autoritatea ecle­ziastică competentă şi să-i însoţeascăşi să-i susţină pe profesori, cu o atenţie deosebită faţă de pregătirea lor academică, fidelitatea lor faţă de magisteriu şi actuali­zarea lor periodică. În afară de asta, el coordonează secretariatul de studii şi este responsabil al bibliotecii. Când seminariştii frecventează cursuri academice la o universitate sau o facultate, „coordonatorul dimen­siunii intelectuale” este chemat să se intereseze şi să-i urmeze, verificând integrarea intelectuală a materiilor studiate şi pregătind un plan formativ complementar, referitor la aspectele netratate în universitate sau în facultate (Ratio Fundamentalis 137).