Echipa formativă

        Comunitatea formatorilor este constituită din preoţi aleşi şi bine pregătiţi, cu rolul de a colabora la misiunea delicată a formării sacerdotale. Este necesar să fie formatori destinaţi exclusiv pentru această misiune, ca să se poată dedica în întregime ei; de aceea, este nece­sar ca ei să locuiască în Seminar. Grupul formatorilor nu constituie numai o necesi­tate instituţională, ci este, înainte de toate, o adevărată comunitate educativă, care oferă o mărturie coerentă şi elocventă despre valorile proprii ale slujirii sacerdo­tale (Ratio Fundamentalis 132). Comunitatea formatorilor acţionează în cadrul „comunităţii educative” mai ample şi ţine cont de ea în îndeplinirea misiunii sale. Prin „comunitate educativă” se înţelege ansamblul agenţilor implicaţi în formarea prezbiterală: episcopul, formatorii, profesorii, perso­nalul administrativ, muncitorii, familiile, parohiile, consacraţii, personalul specializat, în afară, desigur, de seminariştii înşişi, deoarece nu va exista un bun aport formativ fără cooperarea lor deplină. Toţi aceştia tre­buie să fie conştienţi de funcţia educativă pe care o au şi de importanţa coerenţei lor de viaţă (Ratio Fundamentalis 139).

 

Pr. dr. Ștefan Lupu

        Rectorul este un preot care se remarcă prin prudenţă, înţelepciune şi echilibru, foarte competent, care coordonează acţiunea educativă în conducerea Semi­narului. Cu caritate fraternă, el va stabili cu ceilalţi educatori o colaborare profundă şi leală; este repre­zentant legal al Seminarului, atât în cadrul ecleziastic, cât şi civil. Rectorul, în comuniune cu formatorul numit pentru fiecare etapă şi cu directorul spiritual, se străduieşte pentru a oferi mijloacele necesare pentru discernământul şi maturizarea vocaţională (Ratio Fundamentalis 134).