Academia tomistă

Joi, 13 februarie 2020, seminariștii anului II, respectând o veche tradiție anuală a organizat în Aula Magna a Institutului Teologic Romano-Catolic anuala Academie Tomistă. În cadrul acesteia i-a fost adus un omagiu atât spiritual, cât și academic, sf. Toma de Aquino, patronul studiilor filozofice. Momentul a fost o exprimare atât artistică – printr-o piesă de teatru – cât și academică – printr-o prelegere – a vastului tezaur pe care sfântul aquitan l-a lăsat posteriorității, tezaur din care încă se mai înfruptă studioșii secolului XXI.

Momentul a fost deschis de Mons. Benone Farcaș care l-a introdus pe pr. Egidiu Condac, care nu de mult a fost numit Vicar-general al Diecezei de Iași, și care pentru prima dată participă la asemenea evenimente în cadrul seminarului din această postură. Cuvântul a fost preluat apoi de seminaristul Bogdan Ștefan Onode, moderatorul Academiei Tomiste.

Prima parte a constat în punerea în scenă a momentelor principale din viața sfântului Toma de Aquino, scene care redau drumul anevoios pe care aceasta a trebuit să-l parcurgă pentru a urma calea chemării lui Dumnezeu, o cale a cunoașterii și a sfințeniei. Mesajul vieții sale a găsit o cale minunată către cei prezenți la această academie: o piesă de teatru plină de umor, de vivacitate și de imagini simbolice.

În cea de-a doua parte Bogdan Ștefan Onode a prezentat o fărâmă din bogăția pe care acest mare sfânt a lăsat-o în scrierile sale, ținând o prelegere pe tema: „Darurile Duhului Sfânt în viziunea lui Toma de Aquino”. Darurile Duhului Sfânt sunt impulsuri divine care îl poartă pe om, în prelungirea virtuților pe care le-a cultivat deja, către perfecțiunea divină. Dacă virtuțile sunt trepte pe care omul le urcă aducându-și aportul de efort, deși nici acest lucru nu ar fi posibil fără harul lui Dumnezeu, darurile Duhului Sfânt sunt desăvârșirea acestui parcurs prin intervenție divină, nu mai este omul cel care întâmpină urcușul greu, ci este Duhul cel care îl poartă. Fiecare dintre aceste șapte daruri pneumatologice a fost analizat în parte: înțelepciunea, înțelegerea, știința, sfatul, pietatea, tăria și frica de Dumnezeu. Momentul a fost încheiat de cuvântul de apreciere din partea Mons. Benone Farcaș și al pr. Egidiu Condac. Aceștia au subliniat simbolistica ultimei scene ce consta într-un moment de adorație a Sfintei Euharistii, semn că tot ceea ce învățăm de la Toma de Aquino trebuie să conducă mereu spre Cristos.

Ciprian Fechetă