Administrarea slujirii lectoratului şi acolitatului

La data de 19 martie 2023, cinci seminariști din anul IV și zece din anul V de la Institutul Teologic „Sfântul Iosif” din Iași au fost instituiți lectori și, respectiv, acoliți, de către PS Iosif Păuleț, în cadrul sfintei Liturghii solemne de la ora 10:00, în capela seminarului.

 

Seminariștii au făcut acest pas în fața pr. Ștefan Lupu, rectorul seminarului, a profesorilor preoți de la seminar și în fața părinților, fraților, surorilor și a celorlalți credincioși prezenți la celebrare, atât fizic cât și online prin intermediul ERCIS FM.

Liturghia a început cu procesiunea din sacristie spre altar, formată din ministranții care purtau lumânările și crucea procesională, diaconul care purta evangheliarul, seminariștii care urmau să fie instituiți lectori și acoliți, preoții și episcopul. După proclamarea Evangheliei, pr. Ștefan Lupu, rectorul seminarului, i-a strigat pe nume pe fiecare candidat, iar aceștia au răspuns „prezent”.

În cadrul cuvântului de învățătură, Preasfințitul Iosif i-a determinat pe toți cei prezenți să „privească cu ochii inimii”, renunțând la orbirea spirituală, asemenea orbului din naștere vindecat de Isus. De asemenea, Excelența Sa i-a îndemnat pe candidați să își îndeplinească cu sârguință îndatoririle care decurg din ministeriile pe care le-au primit, conformându-se tot mai mult cu Cristos. În încheiere, Preasfințitul Iosif a adus un gând de recunoștință părinților și rudelor candidaților pentru mărturia de credință de care au dat dovadă în familie.

După omilie, Preasfințitul Iosif a rostit asupra candidaților rugăciunile de instituire, după care aceștia s-au apropiat primind din mâinile Excelenței Sale Sfânta Scriptură (lectorii) și vasele sfinte (acoliții). La sfârșitul sfintei Liturghii, Preasfințitul Iosif a transmis saluturile și încurajările sale noilor lectori și acoliți, dar și pe cele venite din partea PS Petru Sescu, episcop auxiliar de Iași, și a PS Petru Gherghel, episcop emerit de Iași.

Lectoratul și acolitatul reprezintă două slujiri importante în drumul de formare spre sfânta Preoție. Aleși din rândul seminariștilor, slujitorii instituiți (lectorii și acoliții) au misiuni specifice. Primirea acestor ministerii îi ajută pe seminariști să realizeze o apropiere tot mai profundă față de cuvântul lui Dumnezeu și să adâncească relația lor cu Cristos, prezent prin excelență în taina sfântă a Euharistiei.

Slujirea lectorului este legată în primul rând de proclamarea cuvântului Sfintei Scripturi în adunările liturgice. Lectorii se îngrijesc și de instruirea credincioșilor în credință pentru a primi cu vrednicie sfintele sacramente. În cadrul sfintei Liturghii pot rosti rugăciunea credincioșilor și, de asemenea, au rolul de a-i ajuta pe credincioși să participe activ la diferitele celebrări religioase.

Acolitul are un rol deosebit în slujirea Bisericii, mai ales în ceea ce privește sfânta Euharistie. Ocupând un loc care să le înlesnească această îndatorire, ei îi ajută pe preoți și pe diaconi în îndeplinirea misiunii lor în cadrul sfintei Liturghii. În calitate de miniștri extraordinari, acoliții pot distribui sfânta Împărtășanie credincioșilor și pot duce sfânta taină sub formă de viatic celor bolnavi.

Marius Gherghel

 

Noii lectori sunt Dominic Brandiu, Ioachim Doboș, Anton Gal, Alexandru Mârț și Daniel Mîrț.

Noii acoliți sunt Antonio Daniel Băcăoanu, Alin Florin Balint, Paul Daniel Balint, Andrei Marcelin Bolog, Celestin Dragoș Burcă, Marius Petrișor Gherghel, Mihai Ispas, Ștefan Bogdan Onode, Wincent Ostrovschi și Laurențiu Daniel Timaru.