COMUNICAT DE PRESĂ: Hirotonirea a 19 preoţi

În catedrala romano-catolică din Iaşi, 19 tineri vor fi hirotoniţi întru Preoţie, luni, 24 iunie 2019 (Sărbătoarea Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul), prin impunerea mâinilor PS Petru Gherghel.

După mai mulţi ani de formare umană, intelectuală şi spirituală, cei 19 diaconi vor fi hirotoniţi preoţi: şapte pentru Dieceza de Iaşi, cinci pentru călugării franciscani capucini, patru pentru călugării franciscani conventuali, unul pentru Congregaţia "Iosefinii lui Murialdo", unul pentru Ordinul Carmelit şi unul pentru Congregaţia "Slujitorii Săraci ai Divinei Providenţe" (Don Calabria).

Liturghia de hirotonire, care va începe la ora 11.00, în catedrala "Sfânta Fecioară Maria, Regină", va fi prezidată de PS Petru Gherghel, episcop de Iaşi. Vor participa: PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, superiori şi profesori de la institutele unde au studiat candidaţii, preoţi din ţară şi străinătate, părinţi şi rude ale candidaţilor, precum şi mulţi credincioşi.

După proclamarea Evangheliei, candidaţii vor răspunde prezent la auzirea numelui şi vor face un pas în faţă. După ce toţi vor declara înaintea poporului că vor să-şi asume misiunea Preoţiei, episcopul va primi din partea lor promisiunea de ascultare şi respect. În timp ce diaconii aspiranţi la preoţie vor sta prosternaţi cu faţa la pământ, se va cânta Litania tuturor sfinţilor, după care vor avea loc impunerea mâinilor şi rugăciunea de consacrare. Cei hirotoniţi vor îmbrăca hainele specifice preotului (stola şi ornatul), iar apoi vor avea loc ungerea mâinilor cu sfânta crismă, înmânarea pâinii şi vinului şi vor primi sărutul păcii.

Ca pregătire apropiată pentru Preoţie, candidaţii au făcut câteva zile de exerciţii spirituale (rugăciune şi meditaţii). Pentru diaconii de la Seminarul din Iaşi, exerciţiile spirituale au fost ţinute de pr. Florin Bejenaru, la Luncani, judeţul Bacău, în perioada 17-22 iunie.

După hirotonire, în una dintre următoarele duminici (30 iunie sau 7 iulie), preoţii nou-sfinţiţi vor celebra prima sfântă Liturghie în localităţile natale. La 1 august vor începe misiunea pe care o vor primi din partea superiorilor.

Alţi doi tineri care au studiat la Institutul Teologic "Sfântul Iosif" din Iaşi vor fi sfinţiţi preoţi, unul duminică, 23 iunie, în catedrala "Providenţa Divină" din Chişinău, iar altul sâmbătă, 29 iunie, în catedrala "Sfântul Iosif" din Bucureşti. Ei vor sluji în Dieceza de Chişinău (Republica Moldova) şi, respectiv, în Arhidieceza de Bucureşti.

Hirotonirea întru Preoţie este o împlinire pentru candidaţi şi o bucurie pentru părinţii şi rudele candidaţilor, precum şi pentru Biserică. Mare este darul pe care-l vor primi şi mare este taina aşezată în mâinile lor.

"Cât vă priveşte pe voi, fraţi şi fii preaiubiţi - sublinia papa Francisc celor nouăsprezece preoţi pe care i-a hirotonit în Duminica Vocaţiilor (12 mai 2019) -: luaţi în considerare că exercitând slujirea învăţăturii sacre veţi fi părtaşi de misiunea lui Cristos, unic Învăţător. Aceasta nu este o asociaţie culturală, nu este un sindicat. Voi veţi fi părtaşi de slujirea lui Cristos. Împărţiţi tuturor acel Cuvânt al lui Dumnezeu, pe care voi înşivă l-aţi primit cu bucurie. Şi pentru aceasta citiţi şi meditaţi cu asiduitate Cuvântul Domnului pentru a crede ceea ce aţi citit, a învăţa ceea ce v-aţi însuşit în credinţă, a trăi ceea ce aţi învăţat. Niciodată nu se poate face o omilie, o predică, fără multă rugăciune, cu Biblia în mână. Nu uitaţi de asta!"

Biroul de presă 
Pr. Adrian Blăjuţă

Candidaţii la Preoţie:

 • Pentru Dieceza de Iaşi:

  1. Richardo Dominic Baciu, (Roman "Fericitul Ieremia")

  2. Gabriel Balint (Oituz "Preasfânta Treime")

  3. Iulian Gabriel Cocianga (Luizi-Călugăra "Înălţarea Sfintei Cruci")

  4. Cătălin Farcaş (Iaşi "Sfânta Tereza a Pruncului Isus")

  5. Paul Alexandru Gabor (Nicolae Bălcescu "Preasfânta Inimă a lui Isus")

  6. Emil Daniel Gaşpar (Lespezi - "Sfânta Ana")

  7. Eronim Vârgă (Săbăoani "Sfântul Iosif")

 • Pentru Dieceza de Chişinău: (va fi hirotonit la 23 iunie, la Chişinău)

  1. Cochiorca Gabriel (Faraoani "Sfântul Anton")

 • Pentru Arhidieceza de Bucureşti: (va fi hirotonit la 29 iunie, la Bucureşti)

  1. Octavian Constantin Enache (Bucureşti "Adormirea Maicii Domnului")

 • Pentru Ordinul Fraţilor Minori Capucini:

  1. Ciprian Benedic (Galbeni "Sfântul Iosif, Muncitorul")

  2. Adrian Cojoc (Berzunţi "Inima Neprihănită a Mariei")

  3. Maricel Maxim (Huşi "Sfântul Anton")

  4. Daniel Tală (Pietricica / Bârzuleşti "Preasfânta Treime")

  5. Octavian Vacaru (Galbeni "Sfântul Iosif, Muncitorul")

 • Pentru Ordinul Fraţilor Minori Conventuali

  1. Felix-Marian Blaj (Sagna "Înălţarea Domnului")

  2. Alexandru Dîncă (Pildeşti "Adormirea Maicii Domnului")

  3. Mihai-Gabriel Jitaru (Galbeni "Sfântul Iosif Municitorul")

  4. Ionuţ Totu (Luizi-Călugăra "Înălţarea Sfintei Cruci")

 • Pentru Congregaţia "Iosefinii lui Murialdo"

  1. Petru Ţurcanu (Săbăoani "Sfântul Iosif")

 • Pentru Ordinul Carmelit

  1. Marius Budău (Nicolae Bălcescu "Preasfânta Inimă a lui Isus")

 • Pentru Congregaţia "Slujitorii Săraci ai Divinei Providenţe" (Don Calabria)

  1. Adrian Cimpoeşu (Valea Seacă "Naşterea Sfintei Fecioare Maria")