Hirotonirea diaconală a studenților anului VI

Hirotonirea diaconală a studenților anului VI

Sâmbătă, 8 decembrie 2018, în solemnitatea Neprihănitei Zămisliri, în catedrala romano-catolică „Sfânta Maria Regină” din Iași, E.S. Mons. Petru Gherghel, Episcopul Diecezei de Iași, în cadrul unei liturghii solemne la ora 11:00, a hirotonit întru diaconat 8 tineri seminariști. Șapte dintre aceștia sunt frații mai mari din anul terminal al Seminarului nostru. Acești șapte tineri sunt: Richardo Baciu, Gabriel Balint, Gabriel Iulian Cocianga, Gabriel Cochiorca, Cătălin Farcaș, Paul Alexandru Gabor și Emil Daniel Gașpar. Aceștia i-au spus un „DA” ferm și hotărât lui Cristos care i-a chemat pe calea slujirii preoțești, și au primit de la Cristos, Marele Preot, prin mâinile E.S. Mons. Petru Gherghel, treapta diaconală. La acest eveniment au fost alături de ei E.S. Mons. Anton Coșa, Episcopul Diecezei de Chișinău, Superiorul General al Congregației Iosefinilor, corpul formativ și profseoral al seminarului, preoți, familii și rude. Toți s-au rugat pentru și împreună cu ei cu această ocazie, s-au rugat pentru belșug de binecuvântare, pentru statornicie și s-au rugat, ca și noi toți, ca mulțumire pentru că Dumnezeu face să răsară în Biserica sa astfel de flori frumoase, buchet neprețuit pus la altarul Neprihănitei. Cuvântul de învățătură ne-a fost oferit de E.S. Mons. Anton Coșa care a pus-o în lumină pe Maria, Maica Domnului și Maica preoților. I-a îndemnat atât pe diaconi, cât și pe toți cei prezenți, ca, pentru a fi statornic lipiți de iubuirea lui Cristos, să rămânem mereu lipiți de inima iubitore a Mamei cerești.

În cadrul acestei celebrări solemne de la Iași, am fost totodată în comuniune cu celebrarea de la București unde E.S. Mons. Cornel Damian, Episcop Auxiliar de București, i-a hirotonit întru diaconat pe alți doi frați ai noștri: Abadi Alexandru și Enache Octavian.

Un astfel de eveniment este un prilej de bucurie, nu numai pentru cei în cauză, ci pentru mult mai mulți: pentru familiile lor, pentru comunitățile lor, pentru dieceză și pentru Biserica întreagă. Pentru că astăzi Cuvântul lui Dumnzeu, cel din care izvorâște capacitatea Bisericii de a înflori pentru mirele ei, va curge spre tot mai multe mădulare, tot mai eficient, prin acești noi slujitori ai altarului. Aceste noi flori ce au răsărit astăzi în buchetul preoțesc al Bisericii umplu de mireasma lor întreaga Bisericii. Căci dacă chiar și cel mai mic mădular simte desfătare, bucurie, întregul corp se bucură. Așadar noi toți cei care ne numim creștini trebuie să ne bucurăm de astfel de momente în virtutea apartenenței la același trup.

Fechetă Ciprian