Hirotonirea episcopală a Mons. Petru Sescu

Joi, 11 noiembrie 2021, în catedrala romano-catolică „Sfânta Fecioară Maria Regină” din Iași Biserica Locală din Moldova, împreună cu întreaga Biserică, a trăit un moment istoric și de bucurie. Mons. Petru Sescu a fost hirotonit episcop auxiliar de Iași. După ce în data de 30 septembrie 2021 a primit numirea din partea Papei Francisc, pe data de 11 noembrie, în comemorarea sfântului Martin, episcop de Tours, Mons. Petru Sescu, prin impunerea mâinilor PS Iosif Păuleț, episcop de Iași, alături de PS Petru Gherghel, episcop emerit de Iași, și ÎPS Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București, a luat în primire măreața slujire la care l-a chemat Cristos. Alături de el, la această sărbătoare, au fost prezenți ES Miguel Maury Buendía, nunțiu apostolic pentru România și Republica Moldova, membri ai Conferinței Episcopale Române atât de rit latin, cât și de rit oriental, preoți din Dieceza Romano-Catolică de Iași și un mare număr de credincioși.

După cum ne spune și decretul papal al papei Francisc citit în mod solemn de pr. Daniel Iacobuț în cadrul celebrării, la cererea Episcopului de Iași, Mons. Petru Sescu, distingându-se prin dreapta credință, viață spirituală, pricepere în administrație, și calități umane și sacerdotale, a fost socotit vrednic să slujească ca episcop auxiliar de Iași. Acesta este motivul pentru care o Biserică întreagă respiră în această zi aer de sărbătoare. Consacrarea unui episcop este un mare motiv de sărbătoare, pentru că este o celebrare deosebită, este împlinirea sacramentului Sfintei Preoții. Din acest motiv, PS Iosif Păuleț, în calitate de păstor al celor adunați la sărbătoare s-a preocupat ca toate cele trăite să fie înțelese și conștientizate.

Astfel, în cadrul predicii, el a pus în paralel Cuvântul și Simbolul, două elemente care însoțesc comunicarea de har pentru cei care au participat la această celebrare. Primul și cel mai important simbol al acestei celebrări este Evangheliarul, cel din care s-a cântat în mod solemn Evanghelia, și cel care a stat deasupra capului celui care urma să fie consacrat. Înțelesul acestui Evangheliar ni-l dă sfântul apostol Paul în lectura a II-a. Noul episcop în calitate de păstor, ca și noi toți suntem chemați să predicăm evanghelia. Evanghelia și nu pe noi înșine. Ea a stat deasupra capului candidatului pentru a ne spune că slujirea Evangheliei ne pune sub ea, nu mai presus de ea. Misiunea episcopului, cf. Carlo Maria Martini, este de a fi pătruns de evanghelie, pentru a deveni el însuși pentru ceilalți o evanghelie vie.

Cel de-al doilea simbol este inelul. La primirea acestuia i s-a spus celui consacrat că acela este sigiliul fidelității, este semnul logodnei sale cu mireasa lui Cristos, Biserica. Episcopatul pe care Mons. Petru Sescu l-a primit este mandatul primit de Petru Apostolul, înmânare despre care a relatat evanghelia zilei. Episcopul trebuie să vadă în acest inel comuniunea pe care o are ca păstor cu turma, o comuniune care poartă în spate iubirea, întrucât, după cum ne spune sf. Augustin episcopatul este „un oficiu al iubirii”.

Cel de-al treilea simbol este cârja. Episcopul este prin excelență păstor, un păstor care trebuie să-și iubească turma, să o asculte, să o slujească cu iubire și bucurie. În acest sens sfântul comemorat în această zi este imaginea vie a ceea ce zace în cârjă: sfântul Martin de Tours a fost un episcop animat de caritate față de credincioși, și mai ales față de cei slabi și săraci.

Aceste simboluri sunt menite să-l întărească pe noul episcop în slujirea grea, dar fermecătoare, pe care Cristos, Marele Preot, i-a încredințat-o. În virtutea acestora Dieceza de Iași poate privi la noul episcop ca la un păstor bun și sfânt dăruit de Dumnezeu acestei turme mici. Ca sprijin pentru a ajunge să împlinească pe deplin această voință a lui Dumnezeu, Mons. Petru Sescu a fost încredințat mijlocirii sfinților, mai ales a sfinților români care au mers înaintea noastră pe drumul credinței: fer. Vladimir Ghika, fer. Anton Durcovici, fer. Veronica Antal și fer. Ieremia Valahul.

Așadar, celebrarea a fost un moment privilegiat de bucurie și har, dar nu doar pentru cei prezenți în catedrală. Acest moment a fost o bucurie pentru poporul român. După cum spunea în discursul de la final dl. Victor Opaschi, secretar de stat pentru culte, România are o șansă aparte în această lume care nu mai este liberă din punct de vedere religios, ci este liberă de religie. Românii au binecuvântarea unei șanse de a-și trăi dinamic credința, o credință care sporește prin mărturii ale credinței, identității și valorilor religioase, mărturii printre care cea din această zi este una deosebită. Dar mai ales, după cum spunea ÎPS Aurel Percă, a fost o bucurie a creștinilor catolici români pe care îi păstoresc membrii Conferinței Episcopale Române în cadrul căreia a intrat și Mons. Petru Sescu odată cu consacrarea episcopală. Este bucuria oamenilor, pentru că, după cum spunea PS Petru Gherghel, este bucuria lui Cristos care trimite un nou păstor, un păstor prin care el însuși este prezent în mijlocul credincioșilor. Iar această bucurie nu rămâne doar a catolicilor, ci este o bucurie care radiază ecumenic, este bucuria Bisericii, care, după cum afirma pr. prof. dr. Gheorghe Popa în numele ÎPS Mitropolit Ortodox Teofan, este una singură. De aceea deviza pe care noul episcop și-a luat-o este o invitație la bucurie adresată tuturor celor botezați: Slujiți Domnului cu bucurie. Iar dacă creștinii se bucură și trăiesc bucuria credinței lor, atunci toate merg spre bine. Dl. Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, afirma și el în cadrul discursurilor de la sfârșitul celebrării că o biserică activă este temeiul unei comunități sănătoase, căci fără Dumnezeu nimic nu putem face (Nihil sine Deo).

La o așa de mare bucurie, singurul răspuns pe care PS Petru Sescu, consacrat episcop auxiliar de Iași, a fost Mulțumesc! După modelul Papei Francisc, care spunea că episcopul trebuie să fie aproape de Dumnezeu, de episcopi, de preoți și de credincioși, a adresat un sincer cuvânt de recunoștință tuturor celor care i-au călăuzit pașii spre acest mare eveniment de har, toți cei care au pregătit această sărbătoare și toți cei prezenți.

Ne alăturăm și noi simțămintelor sale de recunoștință și îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat cu prezența Păstorului cel Bun în persoana PS Petru Sescu căruia îi dorim într-un gând cu PS Iosif Păuleț, să ne fie un episcop bun și sfânt!

Ciprian Fechetă