Hirotonirea întru Sfânta Preoție

Luni, 24 iunie 2019, în sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, în catedrala „Sfânta Fecioară Maria Regină” din Iași au fost hirotoniți 19 părinți diaconi întru Sfânta Preoție. Dintre aceștia, șapte vin din rândul seminariștilor Institutului Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iași: Baciu Richardo Dominic, Balint Gabriel, Cocianga Gabriel Iulian, Farcaș Cătălin, Gabor Paul Alexandru, Gașpar Emil Daniel și Vârgă Eronim (care a urmat pașii de formare în Dieceza de Limburg). Liturghia a fost prezidată de PS Petru Gherghel, Episcop de Iași, alături de care au participat PS Aurel Percă, Episcop Auxiliar de Iași, Rectorii și Superiorii celor 19 preoți ce au primit treapta prezbiteratului, părinți profesori și formatori, 150 de preoți din Dieceza de Iași și nu numai, familiile lor, seminariștii și o mare adunare de credincioși. Cu toții au venit să-i aducă laudă lui Dumnezeu pentru acești noi secerători în secerișul Domnului.

Alături de ei a fost și pr. Cochiorca Gabriel, coleg al acestora hirotonit cu o zi în urmă la Chișinău de către PS Anton Coșa, și pr. diac. Enache Octavian Constantin care ca fi hirotonit pe 29 iunie la București.

Cuvântul de învățătură ne-a fost oferit de PS Aurel Percă care i-a oglindit pe acești tineri care doresc să se consacre întru totul Domnului în chipul Sfântului Ioan Botezătorul. În ei, ca și în Sfântul Ioan, Dumnezeu își împlinește planul, îi trimite în lume ca o sabie tăioasă și o suliță ascuțită (Is 49,2), i-a însărcinat cu o misiune profetică, misiune ce poartă cu sine și soarta profetului. Începând cu această zi, la fel cum Ioan s-a rupt de tradiția numelui familiei sale și s-a numit Ioan în loc de Zaharia, la fel și acești noi preoți se rup de familia lor, chiar dacă nu definitiv, purtând un nou nume: „Tu ești preot în veci după rânduiala lui Melchisedec” (Evr 5,6). Acest eveniment este un moment de bucurie pentru noi toți, o bucurie asemenea celei ce i-a copleșit pe Zaharia și pe Elisabeta. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că nu contenește să cheme slujitori, dar să ne amintim că toți suntem chemați, nu doar preoții. În virtutea Botezului toți suntem preoți, profeți și împărați.

Această mulțumire, în cadrul celebrării a fost manifestată și de pr. Baciu Richardo Dominic în numele tuturor celor 19 preoți nou-sfințiți. A adus mulțumire în primul rând lui Dumnezeu pentru binefacerile sale și tuturor celor care au mijlocit înfăptuirea planului său.

Începând cu această zi, după cum menționa PS Petru Gherghel la sfârșitul celebrării, acești 19 tineri pun în practică într-un mod splendid îndemnul Papei Francisc când a vizitat România: „Să mergem împreună!” Întrucât de acum vor merge împreună cu turma, sub ocrotirea Maicii Domnului, spre Dumnezeu.

Fechetă Ciprian