Oră de rugăciune pentru clerul diecezan

Cristos a înviat! Astăzi comunitatea noastră seminarială a avut prilejul de a fi gazda momentului de rugăciune lunară a preoților care își desfășoară activitatea pastorală în Iași. Le mulțumim pentru disponibilitatea de care au dat dovadă și îi însoțim cu rugăciunile noastre. Totodată, în cadrul acestui eveniment de rugăciune au fost prezenți și preoții care au fost hirotoniți în anul 2019 și 2020 pentru a primi diplomele de bacalaureat în teologie din partea Universității din Lateran, la care este afiliat seminarul nostru. Îi felicităm și le urăm succes în misiunea pastorală pe care o au de desfășurat.