Simpozion Biblic: „Vestitori ai Cuvântului: Vă vestim ceea ce am văzut (cf. 1Pt 3,15-16)”

Sâmbătă, 21 ianuarie 2023, în Aula Sinodală a Catedralei „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iași, Episcopia Romano-Catolică de Iași prin Oficiul pentru Pastorație Biblică și Oficiul pentru Ecumenism a organizat simpozionul „Vestitori ai Cuvântului: Vă vestim ceea ce am văzut (cf. 1Pt 3,15-16)” ocazionat de celebrarea Duminicii Cuvântului lui Dumnezeu. Moderatorul acestui simpozion a fost Pr. Dr. Iosif Antili.

Cuvântul de deschidere i-a aparținut PS Petru Gherghel, episcop emerit al Diecezei de Iași, care după salutul său adresat tuturor a citat psalmul 23 ,,Domnul este păstorul cel bun”. Conferința introductivă a fost realizată de către sr. Iuliana Neculai NDS care, având în vedere Duminica Cuvântului, a explicat sensul acestui eveniment plecând de la importanța Scripturii.

Prima conferință i-a aparținut  Prof. Univ. Dr. Felicia Waldman, profesor în cadrul Centrului de Studii Ebraice, Universitatea din București, cu titlul: „Valoarea Cuvântului în tradiția iudaică”. Doamna profesor vorbit în conferința ei despre puterea pe care Cuvântul o poartă în sine și despre capacitatea omului de a vedea în Cuvânt această putere. Cuvântul este puternic și poate transforma viețile oamenilor.

A doua conferință a fost susținută de Pr. Lect. Dr. Cătălin Vatamanu, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, cu titlul: „Stăruiți în rugăciune ca Dumnezeu să ne deschidă ușa cuvântului, spre a vesti taina lui Hristos (Col 4,3). Rugăciunea Bisericii cheia propovăduirii Evanghelice în Duhul Sfânt”. El a vorbit despre rugăciune ca factor important în vestirea Cuvântului. Apostolul Pavel, de exemplu, le cere creștinilor să se roage ca Dumnezeu să facă să ajungă la oameni Cuvântul.

A treia conferință a fost cea a domnului Pastor Florin Vasiliu, de la Biserica Baptistă ,,Adora Christi” din Iași, cu titlul: „Rolul citirii devoționale a Scripturii în maturizarea spirituală a credinciosului”. El ne-a îndemnat să acordăm o foarte mare importanță citirii devoționale a Scripturii care ajută la creșterea în viața spirituală. Omul să aibă în vedere, nu doar o citire simplă sau exegetică a Scripturii, ci o citire prin care se lasă pătruns de Cuvânt.

Ultima conferință i-a aparținut Pr. Prof. Dr. Zoltán Oláh, profesor de Vechiul Testament și limbi biblice, cu titlul: „Cuvântul Domnului a fost către mine... Ce ne spun cărțile profetice despre identitatea profetică”. El a subliniat că la fel cum pentru profeți Cuvântul lui Dumnezeu a fost o greutate de purtat, la fel și pentru noi poate fi greu să acceptăm Cuvântul și să îl vestim.

Simpozionul Biblic „Vestitori ai Cuvântului: Vă vestim ceea ce am văzut (cf. 1Pt 3,15-16)” a fost încheiat prin intervenția Pr. Dr. Iosif Antili care a trasat concluziile simpozionului, iar la final a înaintat îndemnul de a cânta ,,Hineh Mah Tov” (cântec ebraic care conține cuvintele din Ps 133: ,,Iată cât de bine și cât de plăcut este ca frații să locuiască împreună!”).

Antonio Băcăoanu