Simpozionul Biblic „Fericiţi aceia care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu!” (Lc 11,28)

Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, în Aula Sinodală a Catedralei „Sfânta Fecioară Maria, Regină” din Iaşi, Episcopia Romano-Catolică de Iaşi prin Oficiul pentru Pastoraţie Biblică şi Oficiul pentru Ecumenism a organizat simpozionul „Fericiţi aceia care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu!” (Lc 11,28) ocazionat de celebrarea Duminicii Cuvântului lui Dumnezeu. Moderatorul acestui simpozion a fost prof. univ. dr. pr. Iosif Antili.

Cuvântul de deschidere i-a aparținut E.S. Mons. Iosif Păuleț, episcopul Diecezei de Iași, care a subliniat puternicul importanța Bibliei în viața noastră, felicitând totodată inițiativa unică a celor două oficii. Cuvântul de introducere a fost realizat de către sr. Iuliana Neculai NDS, care a subliniat legătura noastră fraternă cu evreii, „frații noștrii mai mari”, și cu frații noștrii ortodoxi și protestanți. 

Prima conferință i-a aparținut domnului Albert Lozneanu, directorul Federației Comunităților Evreiești din România, cu titlul: „Fiecare evreu este responsabil, unul pentru celălalt”. Acesta a scos în evidență semnificația Cuvântului lui Dumnezeu pentru evreul credincios din zilele noastre, făcând referință la obligația fiecărui evreu de a-și educa copiii conform Torei, respectând porunca din Dt 11,18-21.

A doua conferință a fost susținută de pr. lect. dr. Cătălin Vatamanu, lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, cu titlul: „Sfânta Scriptură – Cuvântul lui Dumnezeu, viu și lucrător în Biserica Ortodoxă”. Acesta a subliniat actualitatea Cuvântului lui Dumnezeu în viața noastră, care, deși pare distant, este aproape de fiecare dintre noi. A făcut referință de asemenea la învățătura sfinților părinți, îndemnându-ne, de exemplu, ca atunci când suntem bolnavi, să recurgem repede la textele din scriptură care vorbesc despre persoane bolnave, încredințându-ne cu totul lui Dumnezeu.

A treia conferință a fost cea a domnului pastor Marian Pădureț, cu titlul: „Sfânta Scriptură pentru creștinul neoprotestant”. În introducerea conferinței sale, el a istorisit fenomenul traducerii Bibliei în România, scoțând în evidență inspirația divină a Sfintei Scripturi, povestind cât de apreciată era Biblia în comunitatea sa natală. Folosind cuvintele lui Martin Luther: „Biblia nu este nici învechită, nici modernă, ci este eternă”, domnul Marian a demonstrat actualitatea mereu surprinzătoare a Sfintei Scripturi.

Ultima conferință i-a aparținut pr. dr. Marius Taloș, SJ, Preot Superior al Regiunii Române a Ordinului Iezuit, cu titlul: „Biblia: Spune-mi cum mă citești ca să-ți spun cine ești!”. Acesta a insistat asupra părții spirituale a Bibliei, care mai degrabă „ne citește pe noi” decât o citim noi, oferindu-ne un model practic de interpretare a textelor biblice pentru viața de fiecare zi și pentru fiecare vocație în parte, după exemplul personajelor din Vechiul și Noul Testament.

Apoi a urmat lectura și interpretarea textului din Dt 11,18-21, care face referință la datoria fiecărui credincios de a trăi conform planului lui Dumnezeu și la porunca de a ne educa copiii conform voinței divine. Sesiunea de conferințe a fost încheiată prin salutul și binecuvântarea E.S. Mons. Iosif Păuleț, episcopul Diecezei de Iași.

Marius Gherghel