Simpozionul Național intitulat „De la sabatul ebraic la duminica creştină”

Vineri, 27 octombrie 2023, în Aula Magna a Institutului Teologic Romano-Catolic ,,Sfântul Iosif” din Iași, a avut loc Simpozionul Național intitulat „De la sabatul ebraic la duminica creştină”, organizat de Facultatea de Teologie Romano-Catolică în parteneriat cu Institutul Teologic Romano-Catolic Iași și cu Oficiile pentru Pastorație Biblică și pentru Ecumenism și Dialog Interreligios ale Diecezei de Iași. Acest simpozion se înscrie în seria de manifestări științifice și comemorative prilejuite de împlinirea a 163 de ani de la înființarea Universității ,,Alexandru Ioan Cuza” Iași și a avut drept scop principal cunoașterea Sfintei Scripturi.

În programul simpozionului au fost patru conferințe care au avut ca temă sabatul ebraic și duminica creștină. Prima conferință, intitulată ,,Sabatul între sacru și profan”, a fost ținută de către domnul Albert Lozneanu, secretar general al Comunității Evreiești din Iași și oficiant de cult, care, în introducere, ne-a vorbit despre cele 39 de melahot, activități interzise în ziua de Sabat, accentuând ideea că prin respectarea acestei zile, de fapt, noi recunoaștem creația lui Dumnezeu, o cinstim și o sfințim. În continuare, domnia sa a vorbit despre crearea omului din cartea Genezei. Făcând apel la exegeza ebraică, a explicat că omul a fost creat în ziua a șasea, după care a urmat sabatul. Referitor la sabat, domnul Lozneanu a dorit să sublinieze că: „Sabatul a fost o zi de abținere de la actele creatoare. Nu odihna fizică este menționată, ci abținerea de la actele creatoare. Sabatul nu este o zi de letargie, ci ea este plină de spiritualitate”. După acestea, el a abordat și trăirea „profană” a sabatului în diferitele etape ale istoriei în care evreii au trebuit să se adapteze contextului cultural și socio-economic în care au trăit.

A doua conferință, intitulată ,,Ziua de Sabat. O perspectivă exegetico-biblică”, a fost ținută de către pr. dr. Iosif Antili, care a subliniat cinci aspecte importante ale acestei teme. În prima parte a prezentat cele trei teorii istorice referitoare la originea Sabatului, și anume: originea preisraelită, ziua fiind preluată de la cheniți; originea cananeană, ziua fiind preluată de la ugariți; și originea mesopotamiană, ziua fiind preluată de la babilonieni. În a doua parte, părintele a prezentat texte din Sfânta Scriptură care fac referire la sabat. Următoarele trei părți au avut ca temă: Legea Sabatului în Exod, Legile cu privire la Sabat și Sabatul-de la profeți la Isus.

A treia conferință, intitulată: ,,Ce semnifică Sabatul pentru cel care ține Duminica?”, a fost ținută de către sora Iuliana Neculai, care a prezentat o perspectivă teologică asupra acestei teme. La început, sora Iuliana a amintit celebrul citat al sfântului Grigore de Nyssa: ,, Cu ce fel de ochi priviți voi duminica, voi care dezonorați sabatul? Nu știți că aceste două zile sunt surori?”, continuând cu ideea că sabatul, în tradiția ebraică, este o zi de viață care nu trebuie pătată de păcat sau de moarte. „Sabatul nu a putut vedea moartea primului om, dar a văzut moartea lui Isus care a fost izvor de viață” a fost o idee fundamentală a acestei prezentări. De asemenea, a fost abordată și semnificația teologică a sabatului, el fiind văzut ca un memorial al creației (Ex 20), memorial al răscumpărării (Dt 5,15) și semn al alianței. În finalul acestei conferințe, s-a vorbit despre importanța sabatului pentru duminică, el fiind văzut ca un timp în care ne amintim că suntem creaturi și că avem nevoie să ne lăsăm vindecați de Isus, lucru pe care el îl făcea în zi de sâmbătă.

Ultima conferință, intitulată: „Sabat și Duminică. Mit și realitate în desfășurarea istorică”, a fost ținută de către domnul Vlad Ropotică, care a prezentat principalele etape istorice ale trecerii de la sabat la duminică în creștinism: etapa precreștină, etapa apostolică și etapa Bisericii. În final, domnul Ropotică a prezentat și miturile legate de originea zilei de duminică ca zi de odihnă și reculegere pentru creștini.

Simpozionul s-a terminat prin recitarea rugăciunii Îngerul Domnului. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste momente care ne-au ajutat să înțelegem mai bine că ziua de duminică nu este doar o zi de odihnă trupească, ci și o zi de vindecare și înălțare spirituală.

Petruț Vaszi, student Anul I