Veghe de rugăciune în așteptarea hirotonirii diaconale

Marți, 7 decembrie 2021, cu o seară înainte de hirotonirea întru diaconat a seminariștilor din anul VI – Alexandru Albu, Mihai Chichiriță, Bogdan Enășoae, Eusebiu Iulian Relea, Alexandru Sergiu Robu, Octavian Sescu, Silviu Marian Șaran - ne-am adunat în Catedrala din Iași pentru a ne pregăti pentru acest eveniment.

Veghea a început la 17.00, cu un moment de adorație euharistică condusă de pr. Ionuț Eremia Imbrișcă, director spiritual al seminariștilor. Pe coarde de rugă ne-am plecat smeriți genunchii și am implorat de la Cristos, prezent în Sfânta Euharistie, harul ca ungerea diaconală pe care cei șapte candidați o vor primi să aducă roade de viață veșnică, atât pentru ei cât și pentru întreaga Biserică. Încă din această seară i-am încredințat într-un glas pe acești tineri, ocrotirii Maicii Domnului în a cărei solemnitate va avea loc această bucurie.

După ce s-au încredințat în rugăciune Domnului, candidații, în fața PS Iosif Păuleț, a părinților formatori, a confraților seminariști și a credincioșilor au dat mărturie publică despre credința pe care urmează să o predice, despre jurământul de fidelitate pe care și-l asumă și despre asumarea deplină a obligațiilor ce însoțesc taina diaconatului.

A urmat Sfânta Liturghie, la 18.00, celebrată de PS Iosif Păuleț. În cadrul acesteia cuvântul de învățătură ne-a fost oferit de pr. Cristinel Fodor, director spiritual în cadrul seminarului. Privind la cei șapte tineri ce urmează să-l slujească pe Domnul întru diaconat, el ne-a oferit tuturor două gânduri care să ne însoțească mai departe. În primul rând faptul că acești tineri, ca și noi toți în calitate de creștini, au o misiune specială pentru aceste timpuri: să reînvie simțul gravității păcatului, atât de dezgustător și de trist, încât a fost singurul pe care Dumnezeu l-a ținut departe de una dintre cele mai mari capodopere ale sale, Sfânta Fecioară Maria. În al doilea rând, să privim la Maria și să învățăm despre adevărata libertate pentru a putea da mărturie despre ea în această epocă a sclaviei.

Cu aceste gânduri ne îndreptăm cu speranță și bucurie către marea sărbătoare, aceea de a avea șapte noi diaconi.

Ciprian Fechetă