LECTIO DIVINA – RUSALII

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Vino, Duhule Sfânt, şi revarsă-te cu putere.

Vino, Duhule Sfânt, şi umple de bucurie inima mea.

Vino, Duhule Sfânt, şi reuneşte-ne în comunitate.

Vino, Duhule Sfânt, şi aprinde-ne de iubire.

LECTIO DIVINA – DUMINICA 4 PAŞTI – Am venit pentru ca toţi să aibă viaţă din belşug (In 10,1-10)

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Doamne Isuse, trimite Duhul tău Sfânt, ca să ne ajute să citim Scriptura, cu aceeaşi privire cu care ai citit-o tu pentru ucenicii de pe drumul spre Emaus. Cu lumina Cuvântului scris în Biblie, tu i-ai ajutat să descopere prezenţa lui Dumnezeu în evenimentele tulburătoare ale condamnării şi morţii tale. Creează în noi tăcerea pentru a asculta glasul tău în creaţie şi în Scriptură, în evenimente şi în persoane, mai ales în săraci şi suferinzi. Asta îţi cerem Isuse, Fiul Mariei, care ni l-ai descoperit pe Tatăl şi l-ai trimis pe Duhul Sfânt. Amin”.

 

DUMINICA a 3-a din Timpul Pascal L-au recunoscut la frângerea pâinii.

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt: 

Doamne Isuse, trimite Duhul tău asupra noastră ca să putem citi și medita Scriptura. Creează în noi tăcerea pentru a-ţi asculta glasul în creaţie şi în Scriptură, în evenimente şi în persoane, mai ales în cei săraci, suferinzi și marginalizați. Cuvântul tău să ne orienteze, pentru ca noi să fim părtași de puterea învierii Tale şi să dăm mărturie că Tu eşti viu în mijlocul nostru. AMIN.

 

II. Citește cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu: (Lc 24,13-35)

LECTIO DIVINA – DUMINICA FLORIILOR – Trădarea lui Iuda (Mt 26,14-27,66)

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

„Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că îţi dai viaţa pentru mine; îţi mulţumesc, pentru că în pofida trădării mele mori şi îţi verşi sângele, pentru ca să am viaţă veşnică; Dă-mi forţă ca să nu te pierd şi ajută-mă ca în fiecare zi să mă asemăn un pic mai mult cu tine. Isuse, îţi mulţumesc pentru că eşti Învăţătorul meu; Isuse, vreau să fii Domnul; Isuse, te recunosc ca unicul Domn! Amin”.