LECTIO DIVINA – DUMINICA 2 DPA Ioan îl anunţă pe Isus ca Mielul lui Dumnezeu (In 1,29-34)

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Stai cu mine şi eu voi începe să strălucesc aşa cum străluceşti tu; să strălucesc până devin lumină pentru ceilalţi. Lumina, o, Isuse, va veni numai de la tine; nimic nu va fi meritul meu. Tu vei fi acela care vei străluci, prin mine, asupra celorlalţi. Dă-le lumină lor şi dă-mi lumină şi mie; luminează-i pe ei împreună cu mine, prin mine. Învaţă-mă să răspândesc lauda ta, adevărul tău, voinţa ta. Fă să te vestesc nu prin vorbe ci prin exemplu” (John Henry Newman)

 

LECTIO DIVINA – 4 ADVENT Iosif,... nu te teme!

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Bunule Isus, dă-ne Duhul tău, acelaşi care te-a zămislit în sânul Mariei, cel care te-a învăţat, încă de mic, lucrurile Tatălui, cel care te-a condus în deşert şi în încercări, cel care a fost alături de tine pentru a te întări şi să începi să vesteşti Viaţa Nouă, cel care a umplut zilele tale, şi ţi-a dat putere pentru a face voinţa Tatălui, dă-ne pe Duhul tău, Doamne, pentru a urma exemplul tău. Amin”.

II. Citeşte cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu:

LECTIO DIVINA – 1 ADVENT Vegheaţi! (Mt 24,37-44)

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

 

Doamne, fă te rugăm, ca mergând cu pasul liber să ne mișcăm din zorii zilei până la apusul soarelui în prezența ta.

Noi suntem fii tăi liberi. De ce să ne preocupăm de bogățiile, de gloria și puterea celor mari? În compania ta, chiar dacă avem sau pierdem pâinea și aurul, inimile noastre rămân statornice și senine.

Cristos, Regele Universului : Matei 25,31-46

  1. Invocă-l pe Duhul Sfânt

Doamne, Părinte ceresc, care l-ai trimis pe Fiul tău pentru a ne face părtaşi de preoţia sa regească, revarsă asupra noastră lumina Duhului Sfânt pentru ca să înţelegem că a sluji înseamnă a domni, şi că dăruindu-ne viaţa fraţilor dăm mărturie despre Cristos, primul născut dintre cei morţi şi regele regilor. El care vieţuieşte şi domenşte în toţi vecii vecilor. Amin.

 

II.  Lectio:  Citeşte cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu – Matei 25,31-46