Duminica Preasfintei Treimi Învierea lui Isus şi misiunea discipolilor

Lectio Divina – Duminica Preasfintei Treimi

Învierea lui Isus şi misiunea discipolilor - Mt 28,16-20

Laudă ție, Dumnezeule, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, plinătatea iubirii! Laudă ție, care îmi permiți să intru în comuniune cu tine şi să mă apropii de misterul tău! Laudă ție, care mă conduci pe calea slujirii, descoperindu-te sufletului meu doritor de plinătate! Laudă ție, care ești începutul, calea şi scopul a toate, spre care tinde întreaga mea ființă! Laudă ție, Creatorul meu! Amin.

 

I.             Lectio: 

•  Citeşte cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu – Mt 28,16-20

Duminica Rusaliilor (B)

Mărturia Duhului Sfânt și mărturia ucenicilor – In 15,26-27. 16,12-15

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt

„Dumnezeule, care în misterul sărbătorii Rusaliilor sfințești întreaga ta Biserică, din toate popoarele și neamurile, te rugăm, răspândește darurile Duhului Sfânt până la marginile pământului și continuă astăzi, în inimile credincioșilor, lucrarea minunată pe care a săvârșit-o bunătatea ta la începuturile predicării evangheliei”. Amin

 

 

Duminica a VII-a din Timpul pascal

Lectio Divina – Duminica a VII-a din Timpul pascal

„ Ei să fie una... ca să aibă bucuria mea” (In 17,11b-19)

Invocă-l pe Duhul Sfânt

Doamne Isuse, trimite Duhul tău asupra noastră pentru ca să putem citi Scriptura precum ai citit-o şi explicat-o ucenicilor pe drumul spre Emaus. Creează în noi tăcerea pentru a-ţi asculta glasul în creaţie şi în Scriptură, în evenimente şi în persoane, mai ales în cei săraci şi suferinzi. Cuvântul tău să ne ajute să experimentăm, asemenea ucenicilor de la Emaus, puterea învierii Tale şi să dăm mărturie că Tu eşti viu în mijlocul nostru. Amin.

DUMINICA a VI din Timpul Pascal

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Vino, Duhule Sfânt, şi revarsă-te cu putere.

Vino, Duhule Sfânt, şi umple de bucurie inima mea.

Vino, Duhule Sfânt, şi reuneşte-ne în comunitate.

Vino, Duhule Sfânt, şi aprinde-ne de iubire.

Duminica a V-a a Paștelui

„Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele”

Doamne Isuse, trimite Duhul tău asupra noastră pentru ca să putem citi Scriptura precum ai citit-o şi explicat-o ucenicilor pe drumul spre Emaus. Creează în noi tăcerea pentru a-ţi asculta glasul în creaţie şi în Scriptură, în evenimente şi în persoane, mai ales în cei săraci şi suferinzi. Cuvântul tău să ne ajute să experimentăm, asemenea ucenicilor de la Emaus, puterea învierii Tale şi să dăm mărturie că Tu eşti viu în mijlocul nostru. Amin.