Formare pastorală

        „Deoarece finalitatea Seminarului este aceea de a-i pregăti pe seminarişti să fie păstori după imaginea lui Cristos, formarea sacerdotală trebuie să fie impreg­nată de un spirit pastoral” (Rf 117).

 

        1. Care este scopul dimensiunii pastorale?

„Scopul este acela de a-i face capabili să simtă aceeaşi compasiune, generozitate, iubire faţă de toţi, în special faţă de cei săraci, şi elan pentru cauza împărăţiei, care au caracterizat slujirea publică a Fiu­lui lui Dumnezeu şi care pot să fie sintetizate în carita­tea pastorală”(Rf 117) „a-i face capabili de o ascultare profundă a situaţiilor reale şi de o bună judecată în alegeri şi în decizii”(Rf 120).

 

        2. Ce anume cere pregătirea pastorală a seminariştilor?

O formare pastorală solidă cere nu numai exer­citarea de activităţi cu caracter apostolic, ci şi studiul teologiei pastorale, care se foloseşte, acolo unde este necesar, de contribuţia rodnică a ştiinţelor umane, în special a psihologiei, a pedagogiei şi a sociologiei”(Rf 122).