LECTIO DIVINA – 4 POSTUL MARE Laetare (In 9,1-41)

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Doamne, fă te rugăm, ca mergând cu pasul liber să ne mișcăm din zorii zilei până la apusul soarelui în prezența ta. Noi suntem fii tăi liberi. De ce să ne preocupăm de bogățiile, de gloria și puterea celor mari? În compania ta, inimile noastre rămân statornice și senine. Astfel înaintăm ignorând frica, întăriți fiind de Duhul tău. Bogăția noastră este misterul tău. Ajută-ne să ne îndreptăm inimile dincolo de lucruri. Amin”.

 

II. Citeşte cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu:

LECTIO DIVINA – DUMINICA 3 POST – Întâlnirea lui Isus cu samariteanca (In 4,5-42)

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

„Vorbește, Doamne, căci servitorul tău ascultă!». Vorbește-ne acum, Doamne. Vrem să facem loc Cuvântului tău, să permitem ca această pagină din evanghelie să îmbibe viața noastră ca să devină lumină și forță pe drumul nostru. Vrem să citim și să înțelegem: să nu întâmpinăm obstacole sau rezistență. Intră în golul vieților noastre cu forța Cuvântului tău. Vino cu adevărul tău în gândurile și sentimentele noastre. Amin”.

 

Lectio Divina – Duminica a II-a din Postul Mare

Invocă pe Duhul Sfânt:

Duhule Sfânt Dumnezeule, ţie îţi încredinţăm aceste momente de rugăciune având o dorinţă arzătoare ca fiecare gând, cuvânt şi faptă să fie luminate de tine cerând în acelaşi timp harul de a te asculta şi a te urma. Amin.

I.     Lectio: Citeşte cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu – Mt 17,1-9

LECTIO DIVINA – DUMINICA 1 POST – Întâlnirea lui Isus cu diavolul în pustiu. Ispitele în pustiurile vieţii (Mt 4,1-11)

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Doamne Isuse, trimite Duhul tău Sfânt, ca să ne ajute să citim Scriptura, cu aceeaşi privire cu care ai citit-o tu pentru ucenicii de pe drumul spre Emaus. Cu lumina Cuvântului scris în Biblie, tu i-ai ajutat să descopere prezenţa lui Dumnezeu în evenimentele tulburătoare ale condamnării şi morţii tale. Creează în noi tăcerea pentru a asculta glasul tău în creaţie şi în Scriptură, în evenimente şi în persoane, mai ales în săraci şi suferinzi. Asta îţi cerem Isuse, Fiul Mariei, care ni l-ai descoperit pe Tatăl şi l-ai trimis pe Duhul Sfânt. Amin”.

 

LECTIO DIVINA – DUMINICA 2 DPA Ioan îl anunţă pe Isus ca Mielul lui Dumnezeu (In 1,29-34)

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Stai cu mine şi eu voi începe să strălucesc aşa cum străluceşti tu; să strălucesc până devin lumină pentru ceilalţi. Lumina, o, Isuse, va veni numai de la tine; nimic nu va fi meritul meu. Tu vei fi acela care vei străluci, prin mine, asupra celorlalţi. Dă-le lumină lor şi dă-mi lumină şi mie; luminează-i pe ei împreună cu mine, prin mine. Învaţă-mă să răspândesc lauda ta, adevărul tău, voinţa ta. Fă să te vestesc nu prin vorbe ci prin exemplu” (John Henry Newman)