Cristos, Regele Universului : Matei 25,31-46

  1. Invocă-l pe Duhul Sfânt

Doamne, Părinte ceresc, care l-ai trimis pe Fiul tău pentru a ne face părtaşi de preoţia sa regească, revarsă asupra noastră lumina Duhului Sfânt pentru ca să înţelegem că a sluji înseamnă a domni, şi că dăruindu-ne viaţa fraţilor dăm mărturie despre Cristos, primul născut dintre cei morţi şi regele regilor. El care vieţuieşte şi domenşte în toţi vecii vecilor. Amin.

 

II.  Lectio:  Citeşte cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu – Matei 25,31-46

Duminica a XXXII-a A

«Iată, vine mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!» (Mt 25,1-13)                                 

    Invocă-l pe Duhului Sfânt

 

Dumnezeule, Tată al luminii, trimite acum asupra noastră Duhul tău Preasfânt pentru ca să putem întâlni în acest Cuvânt care vine de la Tine, pe Maestrul şi Domnul nostru Isus Cristos, pentru ca să îl cunoaştem mai bine şi să îl iubim mai mult. Amin.

 

TOȚI SFINȚII – „A”

Bucurați-vă și veseliți-vă... (Mt 5,1-12)

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt: 
„Trimite, Doamne, Duhul tău Sfânt în sufletele noastre şi fă-ne să înţelegem Scripturile inspirate de El; ajută-ne să le interpretăm cu vrednicie pentru ca toţi să aibă profit. Vorbeşte Tu minţilor tuturor şi dispune inimile pentru credinţă. Amin”.

Duminica a IV-a din Advent

     I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

     Te rog, Doamne, Tată al luminii să mi-l dăruieşti pe Duhul Sfânt cu harurile sale, pentru ca, înţelegând cuvântul tău, să mă călăuzesc după voinţa ta în viaţă, să înţeleg că mersul lumii trebuie să fie călăuzit de orânduirea ta aducătoare de pace, iar noi, Biserica ta, trebuie să aflăm bucuria de a te sluji în linişte . Amin.