Lectio divina - Cristos Regele Universului

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt

Doamne, Părinte ceresc, care l-ai trimis pe Fiul tău pentru a ne face părtaşi de preoţia sa regească, revarsă asupra noastră lumina Duhului Sfânt pentru ca să înţelegem că a sluji înseamnă a domni, şi că dăruindu-ne viaţa fraţilor dăm mărturie despre Cristos, primul născut dintre cei morţi şi regele regilor. El care vieţuieşte şi domenşte în toţi vecii vecilor. Amin.

 

II.  Lectio:  Citeşte cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu – Matei 25,31-46

Lectio divina - Duminica a XXXIII-a din timpul de peste an

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Te lăudăm, Părinte nevăzut, dătătorul nemuririi: tu eşti izvorul vieţii, izvorul luminii, izvorul oricărui har şi al oricărui adevăr, iubitorule de oameni şi iubitor al săracilor, care te împaci cu toţi şi îi atragi pe toţi prin venirea Fiului tău preaiubit. Fă din noi oameni vii, dă-ne nouă Duhul luminii, ca să te cunoaştem pe tine, Cel adevărat şi pe cel pe care ni l-ai trimis, pe Isus Cristos” (Anafora lui Serapion)

II. Citeşte Cuvântul lui Dumnezeu: ce spune textul?

Lectio divina - Duminica a XXX-a din timpul de peste an

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

„Doamne Isuse, trimite Duhul tău Sfânt, ca să ne ajute să citim Scriptura, cu aceeaşi privire cu care ai citit-o tu pentru ucenicii de pe drumul spre Emaus. Cu lumina Cuvântului scris în Biblie, tu i-ai ajutat să descopere prezenţa lui Dumnezeu în evenimentele tulburătoare ale condamnării şi morţii tale. Creează în noi tăcerea pentru a asculta glasul tău în creaţie şi în Scriptură, în evenimente şi în persoane, mai ales în săraci şi suferinzi. Asta îţi cerem Isuse, Fiul Mariei, care ni l-ai descoperit pe Tatăl şi l-ai trimis pe Duhul Sfânt”. Amin

Lectio divina - Duminica a XXIX-a din timpul de peste an

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Duh sfânt şi dumnezeiesc! Nu vreau să mai trăiesc pentru mine; doresc să-mi consacru viaţa pentru a-ţi fi pe plac  şi pentru a te iubi în întregime. Te implor să-mi dai darul rugăciunii. Vino Tu însuţi în inima mea, ca să mă înveţi să mă rog urmând inspiraţia ta. Dă-mi puterea să fiu statornic şi să depăşesc oboseala şi uscăciunea. Amin. (Sfântul Alfons Maria de Liguori)

 

II. Citeşte Cuvântul lui Dumnezeu: ce spune textul?

Lectio divina - Duminica a XXVIII-a din timpul de peste an

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Duh al adevărului trimis nouă de Isus ca să ne conducă la tot adevărul, deschide mintea noastră pentru înţelegerea Scripturilor. Tu care coborând asupra Mariei din Nazaret ai făcut din ea un pământ bun în care Cuvântul lui Dumnezeu a putut germina, curăţă inimile noastre de tot ceea ce opune rezistenţă Cuvântului. Fă ca asemenea ei să învăţăm să ascultăm cu o inimă bună şi desăvârşită Cuvântul pe care Dumnezeu ni-l adresează în viaţă şi în Scriptură, ca să-l păstrăm şi să aducă rod prin perseverenţa noastră”.