Şefii trebuie să slujească (Mc 10,35-45)

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Dumnezeul păcii şi al iertării, tu ne-ai dat în Cristos un exemplu de slujire totală, până la dăruirea propriei vieţi; dă-ne, te rugăm, să găsim har în faţa ta, ca să putem împărtăşi în totalitate potirul voinţei tale şi să trăim o slujire reciprocă generoasă şi rodnică. Amin.

 

 

II. Citește cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu:

Tânărul bogat (Mc 10, 17 - 30)

                            I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Duhule Sfânt Dumnezeule, ţie îţi încredinţăm aceste momente de Lectio divina cu o dorinţă arzătoare ca fiecare gând, cuvânt şi faptă să fie iluminate de tine cerând în acelaşi timp harul de a te asculta şi a te urma, Amin.

II. Citește cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu:

Duminica Preasfintei Treimi Învierea lui Isus şi misiunea discipolilor

Lectio Divina – Duminica Preasfintei Treimi

Învierea lui Isus şi misiunea discipolilor - Mt 28,16-20

Laudă ție, Dumnezeule, Tată, Fiu şi Duh Sfânt, plinătatea iubirii! Laudă ție, care îmi permiți să intru în comuniune cu tine şi să mă apropii de misterul tău! Laudă ție, care mă conduci pe calea slujirii, descoperindu-te sufletului meu doritor de plinătate! Laudă ție, care ești începutul, calea şi scopul a toate, spre care tinde întreaga mea ființă! Laudă ție, Creatorul meu! Amin.

 

I.             Lectio: 

•  Citeşte cu atenţie Cuvântul lui Dumnezeu – Mt 28,16-20

Duminica Rusaliilor (B)

Mărturia Duhului Sfânt și mărturia ucenicilor – In 15,26-27. 16,12-15

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt

„Dumnezeule, care în misterul sărbătorii Rusaliilor sfințești întreaga ta Biserică, din toate popoarele și neamurile, te rugăm, răspândește darurile Duhului Sfânt până la marginile pământului și continuă astăzi, în inimile credincioșilor, lucrarea minunată pe care a săvârșit-o bunătatea ta la începuturile predicării evangheliei”. Amin

 

 

Duminica a VII-a din Timpul pascal

Lectio Divina – Duminica a VII-a din Timpul pascal

„ Ei să fie una... ca să aibă bucuria mea” (In 17,11b-19)

Invocă-l pe Duhul Sfânt

Doamne Isuse, trimite Duhul tău asupra noastră pentru ca să putem citi Scriptura precum ai citit-o şi explicat-o ucenicilor pe drumul spre Emaus. Creează în noi tăcerea pentru a-ţi asculta glasul în creaţie şi în Scriptură, în evenimente şi în persoane, mai ales în cei săraci şi suferinzi. Cuvântul tău să ne ajute să experimentăm, asemenea ucenicilor de la Emaus, puterea învierii Tale şi să dăm mărturie că Tu eşti viu în mijlocul nostru. Amin.