CRISTOS, REGELE UNIVERSULUI

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt

 

Doamne, Părinte ceresc, care l-ai trimis pe Fiul tău pentru a ne face părtaşi de preoţia sa regească, revarsă asupra noastră lumina Duhului Sfânt pentru ca să înţelegem că a sluji înseamnă a domni, şi că dăruindu-ne viaţa fraţilor dăm mărturie despre Cristos, primul născut dintre cei morţi şi regele regilor. El care vieţuieşte şi domenşte în toţi vecii vecilor. Amin.

 

Discurs final (Mc 13,24-32)

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Vino, Duhule Sfânt, şi botează-mă cu focul tău.

Vreau să fiu o creatură nouă.

Vino, Duhule Sfânt, pentru ca prin impulsul tău să trec de la ascultarea la trăirea Evangheliei.

Vino, Duhule Sfânt şi dă-mi forţa pentru a-l urma pe Isus.

Monedele mici ale văduvei şi comoara din ceruri

  1. Invocă-l pe Duhul Sfânt

 

Dumnezeule Preabun, tatăl orfanilor şi al văduvelor, refugiul străinilor şi dreptatea celor asupriţi, întăreşte speranţa săracului care se încrede în iubirea ta şi ajută-ne pe toţi să învăţăm să ne dăruim asemenea Fiului tău care s-a dăruit pe sine însuşi. Trimite-l asupra noastră pe Duhul tău pentru a-ţi putea asculta glasul care ne cheamă să te slujim în fraţii noştri. Amin

 

DUMINICA a 31- Care este cea mai mare poruncă?

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Duhule Sfânt, condu-mă ca să descopăr ceea ce Isus are pregătit pentru mine în Cuvântul său.

Duhule Sfânt, vorbeşte-mi pentru ca să pot asculta Vestea Bună.

Duhule Sfânt, comunică-mi ceea ce este mai profund din Evanghelie pentru a putea vesti şi trăi în comunitate.

 

II. Citeşte Cuvântul lui Dumnezeu: ce spune textul?

Şefii trebuie să slujească (Mc 10,35-45)

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:

Dumnezeul păcii şi al iertării, tu ne-ai dat în Cristos un exemplu de slujire totală, până la dăruirea propriei vieţi; dă-ne, te rugăm, să găsim har în faţa ta, ca să putem împărtăşi în totalitate potirul voinţei tale şi să trăim o slujire reciprocă generoasă şi rodnică. Amin.

 

 

II. Citește cu atenție Cuvântul lui Dumnezeu: