O adevărată rugăciune: exemplul văduvei

Duminica a 29-a de peste An - „C”

I. Invocă-l pe Duhul Sfânt:  

Doamne Isuse, trimite Duhul tău asupra noastră ca să putem citi Scriptura precum ai citit-o şi ai explicat-o Tu ucenicilor pe drumul spre Emaus. Creează în noi tăcerea, pentru a-ţi asculta glasul în creaţie şi în Scriptură, în evenimente şi în persoane, mai ales în cei săraci şi suferinzi. Cuvântul tău să ne ajute să experimentăm, asemenea ucenicilor de la Emaus, puterea învierii Tale şi să dăm mărturie că Tu eşti viu în mijlocul nostru. Amin.

Duminica a V-a din Timpul Pascal

     I. Invocă-l pe Duhul Sfânt

     Doamne Isuse revarsă asupra noastră darul Duhului Sfânt pentru ca să primim cu inimi umile şi deschise cuvântul tău şi porunca nouă a iubirii. Ajută-ne să trăim timpul Bisericii drept timpul întâlnirii cu Tine prin trăirea carităţii fraterne, pentru că la sfârşitul vieţii vom fi judecaţi asupra iubirii. Amin.

     II. Lectio:

Duminica a IV-a din Timpul Pascal

     I. Invocă-l pe Duhul Sfânt

     Vino Duhule Sfânt în inimile noastre şi aprinde focul iubirii tale, dăruieşte-ne harul e a citi acest text cu sufletul deschis la prezenţa ta. Ajută-ne să ne apropiem tot mai mult de misterul persoanei lui Isus, Bunul Păstor pentru a gusta şi mai mult savoarea iubirii sale. Vino Duhule Sfinte, căci fără tine Evanghelia pare o literă moartă, însă prin puterea ta cuvintele sale sunt duh şi viaţă. Amin.

Duminica a III-a din Timpul Pascal

     I. Invocă-l pe Duhul Sfânt

     Părinte ceresc, trimite Duhul tău Sfânt asupra noastră, pentru ca noaptea neputinţei să lase loc zorilor întâlnirii cu Isus cel Înviat. Fă ca Duhul tău să ne înflăcăreze inimile pentru ca să îl urmăm pe Isus şi să îl mărturisim în viaţa noastră de fiecare zi. Amin

     II. Lectio: