Profesori stabili

        Profesorii din seminarii să fie numiţi de episcop sau, în cazul seminariilor interdiecezane, de episcopii interesaţi, după ce au consultat, dacă se consideră potrivit, pe rector şi colegiul profesorilor. Această funcţie, datorită responsabilităţii formative pe care o comportă, cere un adevărat mandat (Ratio Fundamentalis 140). Formarea intelectuală a candidaţilor este pusă sub responsabilitatea rectorului şi a comunităţii for­matorilor. Profesorii să se ocupe de mersul studii­lor fiecărui seminarist. Angajarea seminariştilor în munca intelectuală personală, în toate materiile, tre­buie să fie considerată un criteriu de discernământ voca­ţional şi o condiţie pentru creşterea progresivă în fide­litatea faţă de angajarea ministerială viitoare (Ratio Fundamentalis 141).